Doc. dr. Irena Ramaneckienė. Antrosios knygos apie vienuolių bazilijonų veiklą sutiktuvių geografija

Mokslinio leidinio apie vienuolius bazilijonus maketavimo Šiaulių universitete karštymetis: dr. Aldona Vasiliauskienė,  Odeta Semonavičienė, doc. dr. Irena Ramaneckienė (Iš  A. Vasiliauskienės archyvo)

Doc. dr. Irena RAMANECKIENĖ, www.voruta.lt

  Prieš keletą metų prel. prof. dr. (HP) Vytauto Stepono Vaičiūno ir  kun. dr. Gedimino Jankūno rašyta: „2014 m. birželio 7–9 d. Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia iškilmingai paminėjo 500 metų jubiliejų. Šios šventės išvakarėse į Lietuvą buvo atvežta dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslinė monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“, išleista 2014 m. Romoje 53-uoju Analectos (Mokslo darbų) tomu (680 p.)“[1].

 Antrojo leidinio apie vienuolius bazilijonus apibūdinimas

   2017 m. gruodį pasirodė dvikalbė knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ (Šiauliai, Lvovas, 2017, viena iš sudarytoja dr. Aldona Vasiliauskienė)[2]. Jos pratarmėje Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, nuoširdžiai rūpinęsis abiejų knygų apie bazilijonus parengimu spausdinimui, rašo: „…universiteto mokslo bendruomenė didžiuojasi, kad 2001 m. lapkričio 8–11 d. Lietuvoje vyko pirmoji pasaulyje tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kurios tema „Bazilijonai Lietuvoje ir Ukrainoje“ susieta su Švč. Trejybės bažnyčios Vilniuje grąžinimo Rytų apeigų katalikams – tėvams bazilijonams dešimtmečiu“[3].

Jubiliejaus garbei parengtas mokslinis leidinys „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“  (Iš A. Vasiliauskienės archyvo)

   Naujasis leidinys – tai XI tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Tai paminklas dabartinei vienuolių bazilijonų veiklai įamžinti. Skirtas mokslininkams, teologams, studentams, plataus rato skaitytojams. Jo aukštą vertę patvirtina ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos G. S. Skovorodos Filosofijos instituto Religijotyros skyriaus prof. Liudmilos Filipovič recenzija: „Konferencijos tekstuose užfiksuotos tyrimų temos teigia projekto organizatorių bei rinkinio sudarytojų istorinį požiūrį. Skaitytojai sužino apie pagrindines bazilijonų veiklos vietoves, tarp jų – Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios ir Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniuje istoriją ir veiklą. Mokslinį leidinio vertingumą stiprina straipsnių autorių naudoti  šaltiniai ir visapusiškai dalykiška jų analizė, tarp jų – leidinys „Vilniaus vienuolyno gynyba“. Straipsniai parengti remiantis gausiais archyviniais duomenimis. Tai sutvirtina  jų mokslinę išliekamąją vertę ir atitinka tarptautiniams mokslo leidiniams keliamus reikalavimus“.

Pirmajame knygos viršelyje Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino jubiliejinis logotipas, galiniame – Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia Bazilionuose. Darnią ir rezultatyvią vienuolių bazilijonų ir pasauliečių veiklą liudija 52 informatyvių fotografijų ciklas „Vienuolių bazilijonų veiklos liudijimai nuotraukose“ ir  jas paaiškinantys užrašai[4]  po jomis.

   Prof. dr. Vaclovo Tričio recenzijoje konstatuojama: „Šis mokslinių straipsnių rinkinys – tai Šiaulių universiteto bendradarbiavimo sutarčių su Lvovo nacionalinio Ivano Franko ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institutu vienos veiklos krypčių įgyvendinimo rezultatas. Tai bendras aukščiau išvardytų trijų aukštojo mokslo institucijų leidinys, parengtas pagal XI tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios  500 metų jubiliejui, pranešimų medžiagą. Vienuoliktojoje konferencijoje (2014) istoriškai įprasminta visų ligi tol vykusių konferencijų reikšmė, populiarinant vienintelio Lietuvoje įsteigto Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veiklą, jo įtaką kultūrai, švietimui, visuomenės dvasingumo ir politinio sąmoningumo ugdymui“.

Knygos pristatymas Bazilionuose ir Šiauliuose

   Mokslinių straipsnių rinkinys „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pirmiausia (2017 m. gruodžio 19 d.) buvo pristatytas Bazilionų mokykloje- daugiafunkciame centre ir tos pat dienos pavakare – Šiaulių universiteto bibliotekos salėje[5]. Pristatymuose dalyvavo svečiai iš Ukrainos: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM – Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno bažnyčios kunigas, t. Pantelejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM – Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos Kameneco Podilsko Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyno kunigas ir leidinio sudarytoja, vilnietė dr. A. Vasiliauskienė. Akcentuotina, kad t. Pantalejmonas (tuometinis protoigumenas) buvo vienas iš knygos išleidimo iniciatorių, o t. Pavlo, 25-erius metus dirbęs Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, daug talkino, kad leidinys pasiektų skaitytoją.

 

 

Knygos sutiktuvių Bazilionuose  (Šiaulių raj.) svečiai ir organizatoriai. Iš kairės: Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios klebonas Tomas Ūksas, t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM , dr. Aldona Vasiliauskienė,  anglų kalbos mokytoja metodininkė Jūratė Formanskė,  Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Rimantas Gorys, ugdymo centro karjeros vedėja, dailininkė vyr. mokytoja Laima Perminienė, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM  ir mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokytoja metodininkė  Irena Vaičiulienė (Iš A. Vasiliauskienės archyvo)

   Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame centre Adventinio susitikimo metu knygos pristatyme, be minėtų ukrainiečių svečių, dalyvavo Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijos klebonas Tomas Ūksas, mokyklos pedagogai, mokiniai. Tėvai bazilijonai kalbėjo apie adventinio laikotarpio svarbą ir itin prasmingą susitikimą – naujos knygos kelią į skaitytojų rankas, kuris ir prasideda Bazilionuose.

   Itin jauki knygos sutiktuvių atmosfera tvyrojo Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje. Nuoširdžiai paprastą, neoficialų bendravimą kūrė JE Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio dalyvavimas renginyje, jo gebėjimas santūriai pašmaikštauti „į temą“. Ją stiprino Trečiojo amžiaus (taip gražiai vadinami užtarnauto poilsio metai, kada žmogus jau gauna pensiją) universiteto (TAU) studentų smalsumo ugnelėmis degančios akys. Ir TAU studentams, ir renginyje dalyvavusiam jų rektoriui – Respublikinės Šiaulių ligoninės gydytojui infektologui Algimantui Baubliui svarbus teiginys: „Žmogaus dvasinė ir fizinė būklė labai priklauso nuo jo gyvenimo kokybės, buvimo  visuomenėje harmonijos“.

        Tą popietę visų susirinkusiųjų žvilgsniai krypo į t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM, nemažai daliai susirinkusiųjų gerai pažįstamą asmenybę.

   Ukrainos Graikų apeigų katalikų Bažnyčiai išėjus iš pogrindžio, 1991 m. birželį t. Pavlo OSBM trumpam buvo atsiųstas dirbti į Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią klebonu, tačiau laikinas paskyrimas užsitęsė ketvirtį amžiaus. Suburta Graikų apeigų katalikų parapija. Pradėtas skelbti Dievo Žodis. Tai buvo dvasinė atgaiva Švč. Trejybės bažnyčios, kaip vienos iš devynių tradicinių konfesijų Lietuvos Respublikoje, parapijiečiams.

Knygos sutiktuvės kitose Lietuvos vietose

     „Marijos radijo“ atstovybėje Vilniaus studijos koordinatoriaus – operatoriaus  Liutauro Serapino iniciatyva vienuoliai bazilijonai dažni svečiai. Šį kartą iš Ukrainos atvykę  tėvai bazilijonai radijo klausytojams pasakojo apie sudėtingą knygos – mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai“ kelią į skaitytojo rankas, dėkojo talkininkams – lietuviams ir ukrainiečiams, dvasininkams ir pasauliečiams. Radijo laidą užbaigė tradiciškai atlikdami kelias labai skambias ukrainietiškas giesmes.

       Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje knyga buvo pristatoma kamerinėje aplinkoje. Tad savaime susiklostė neoficiali bendravimo nuotaika, sukūrusi prielaidas kiekvienam nesivaržant klausti, teirautis, išsakyti savo nuomonę. Renginį vedė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Jai atsidėkodami vienuoliai bazilijonai įteikė gėlių.

Antalieptės bibliotekoje –  Zarasų rajono savivaldybės  viešosios  bibliotekos filiale – į straipsnių rinkinio pristatymą skaitytojai rinkosi 2018 m. vasario 2 d. Renginį organizavo vyr. bibliotekininkė Olga Raugienė. Čia vienuoliai bazilijonai anksčiau ne kartą buvo lankęsi, tačiau šį sykį jie negalėjo atvykti. Susirinkusieji jų veiklos momentus stebėjo ekrane demonstruojamose nuotraukose[6].

Skapiškio pagrindinėje mokykloje balandžio 12 d. vyko konferencija „Scientia et historija“. Edukacinės sesijos metu vyko šeštosios straipsnių rinkinio sutiktuvės.  Dalyvavo net trys vienuoliai bazilijonai, atvykę iš Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno, dirbantys Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje: igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, konferenciją fotografavo ir šv. Mišių metu meldėsi  ir brolis Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM.

Knygos sutiktuvių svečiai ir šeimininkai: leidinio sudarytoja dr. Aldona Vasiliauskienė, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno bažnyčios kunigas t. Pavlo OSBM,  JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, doc. dr. Irena Ramaneckienė, Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos Kameneco Podilsko Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyno kunigas t. Pantelejmonas OSBM. Stovi: prof. Genovaitė Kačiuškienė, Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo fakulteto dekanas Edvardas Gribačiauskas (Iš A. Vasiliauskienės archyvo)

Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Auksė Jankevičienė, įvairiais aspektais analizuodama mokslinių straipsnių rinkinį „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“, parengė itin dalykišką pranešimą, kurį įdėmiai klausėsi ir renginyje dalyvavę straipsnių autoriai, ir vienuoliai bazilijonai, ir kiti dalyviai. Plačiai apie pristatomą leidinį kalbėjo Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno igumenas, Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM[7].

Galicijos bei Voluinės krašto studijų institucijose

Knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ š. m. gegužės pabaigoje buvo pristatyta Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institute, Rytų Europos nacionaliniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke (Knygos pristatymą organizavo universiteto Visuotinės istorijos katedros prof. Oksana Karlina), XXVIII tarptautinės mokslinės konferencijos „Religijų istorija Ukrainoje“ apskritojo stalo posėdyje, kuris vyko Religijų pažinimo instituto filiale – Lvovo religijų istorijos muziejuje[8].

 Trijų institucijų (Šiaulių ir Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetų, Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto) parengto leidinio pristatymas iš anksto buvo įtrauktas į minėtų mokslinių konferencijų Ukrainoje programas. Maloniai buvome nustebinti Filosofijos – teologijos bazilijonų instituto rektoriaus dr. t. Pantelejmono (Denyso Trofimovo) OSBM dėmesingumu mūsų atvykimui ir pačiai knygai.

Klausytojus domino ne tik leidinio turinys, bet ir skaidrėmis iliustruoti dr. A.Vasiliauskienės pasakojimai, kaip t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM 25-erių metų pasiaukojimu ir sisteminga veikla Lietuvos žmonių sąmonėje buvo atgaivintas vienuolių bazilijonų vardas, kaip, bendradarbiaujant su Bazilionų mokykla (direktorius Rimantas Gorys) ir Šiaulių universitetu, tos veiklos rezultatai tapo žinomi pasaulyje.

Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institute po knygos pristatymo: doc. dr. I. Ramaneckienė. t. Polikarpas (Volodymyras Marceliukas) OSBM, ŠU rektorius prof. D. Jurgaitis,  rektorius dr.t. Pantalejmonas (Denysas Trofimovas) OSBM, lic.t. Bernardas (Jurijus Pidhirnyj) OSBM,  vicerektorius lic. t. Jeronimas (Olegas Hrimas) OSBM, dr. A. Vasiliauskienė (Nuotr. iš A. Vasiliauskienės archyvo)

Kiekviename susitikime (Briuchovičiuose, Lucke, Lvove) dėkota dr. A. Vasiliauskienei (Pirmoji lietuvė ir pirmoji ne ukrainietė 2006 m. apdovanota Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinu) ir prof. D. Jurgaičiui už ryšių su Rytų apeigų katalikais vienuoliais bazilijonais ir Galicijos bei Voluinės krašto institucijomis stiprinimą, žinių apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei pačią Ukrainą sklaidą Lietuvoje organizuojamose konferencijose, publikuojamuose leidiniuose ir jų pristatymuose (A. Vasiliauskienė už šią veiklą apdovanota ryšių su ukrainiečiais už Ukrainos ribų draugijos „Ukraina – Pasaulis“ trimis Garbės diplomais (2003,  o 2015dviem) ir Aukso žvaigžde (2006), dviem Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo raštais (2005), jubiliejiniais Taraso Ševčenkos, Ivano Franko, Michailo Gruševskio medaliais ir kt.).

Mes iš Lietuvos – doc. dr. Irena Ramaneckienė, prof. Donatas Jurgaitis ir dr. Aldona Vasiliauskienė – Religijų pažinimo instituto filiale – Lvovo religijų istorijos muziejuje po knygos pristatymo (Nuotr. iš A. Vasiliauskienės archyvo)

Rytų Europos nacionalinio Lesės Ukrainkos universiteto bibliotekos skaitykloje. Čia buvo pristatoma knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ (Nuotr. iš A. Vasiliauskienės archyvo)

Baigiamasis žodis

     Iš kasdienio gyvenimo preciziškai surinkta, išstudijuota, susisteminta ir apibendrinta gausi faktinė knygos „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз народу – народовi“ medžiaga, liudijanti vienuolių bazilijonų 2001–2017 m. veiklą, likviduojant bolševikinio ateizmo padarytą žalą Bažnyčiai ir pačiam Ordinui, puoselėjant dviejų tautų Graikų ir Lotynų apeigų katalikų bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, vertinga ne tik praktiniu aspektu. Tai mokslinėse – praktinėse konferencijose atsiskleidęs Lietuvos ir Ukrainos istorikų bei religijotyros mokslininkų kruopštaus tiriamojo darbo rezultatas, liudijantis dėmesingumą Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kuris jau savo veiklos pradžioje intensyviai puoselėjo dvasines vertybes.

[1] Vaičiūnas V. S., Jankūnas G. Dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ : recenzija // Soter. Religijos mokslo žurnalas. Kaunas: VDU. 2014. T. 51 (79). P. 139–142.

[2] Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai / Sudarytojos : dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Olena Lukačuk. Šiauliai, Lvovas. 2017. 324 p.

[3] Šiaulių universiteto rektoriaus dr. prof.  Donato Jurgaičio įvadinis žodis // Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai / Sudarytojos : dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Olena Lukačuk. Šiauliai, Lvovas. 2017. P. 9.

[4] Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai / Sudarytojos : dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Olena Lukačuk. Šiauliai, Lvovas. 2017. Nuotraukos tarp 272–273 p., aprašas P. 278–291.

[5] Ramaneckienė I.  Vienuolių bazilijonų veiklos išaukštinimas nauja knyga 400 metų jubiliejaus proga // Šiaulių naujienos. 2018. Sausio 20. Nr. 14. P. 17; Sausio  27. Nr. 17. P.17.

[6] Eitminavičius Stepas. Baltojo metraštininko žvilgsniu // Utenos apskrities žinios. 2018. Vasario 24. Nr. 14. P. 14; Raugienė Olga. Įsimintinas susitikimas // Zarasų kraštas. 2018. Vasario 13. Nr. 12. P. 7; Raugienė Olga. Apie Šv. Bazilijaus ordiną Antalieptės bibliotekoje // Dusetos. 2018. Balandžio 13. Nr. 7. P. 4.

[7] Jonušytė Aušra. Konferencija „Scientia et historia“ Skapiškyje // Kupiškėnų mintys. 2018. Balandžio 24. Nr. 46. P. 2;

Vasiliauskienė A. Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (5): mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ pristatymas  // Lietuvos aidas. 2018. Birželio 9–11. Nr. 124–6. P. 6;  Birželio 12–15. Nr. 127–9. P. 6.

[8] Ramaneckienė I.  Nauji Šiaulių universiteto bendradarbiavimo su Galicijos bei Voluinės krašto studijų institucijomis aspektai // Šiaulių naujienos.  2018 Birželio 8. Nr. 110. P 9, 11.

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.