Dievo palaimos

Garbingo penkiasdešimties metų jubiliejaus proga  sveikiname Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčios kleboną, dekaną Joną VARANECKĄ. Būdamas vienos iš seniausių Lietuvoje bažnyčių  klebonu, jis  rūpinasi ne tik gausios parapijos sielovada, bet ir Trakų Dievo Motinos  šlovinimu, jos populiarinimu, piligriminių kelionių  prie Trakų Dievo Motinos paveikslo rengimu. Linkime  Dievo palaimos mūsų garbingos parapijos  Ganytojui.
„Trakų žemės“ kūrybinė bendruomenė  Jolanta Vasiliauskaitė, Stanislava Žuravska, Ilona Januškevičiūtė, Sigita Nemeikaitė, Evelina Kislych, Dana Zacharevičienė, Austra Zapolskiene, Adrija Naskauskaitė, Jūratė Buivienė, Vaidotas Buivys, Martynas Buivys, Viktoras Kieras,  Kęstutis Petkūnas ,Jonas Počepavičius, Aleksandras Jutkevičius, Romualdas Tinfavičius, Juozas Vercinkevičius.

Karolinos Narkevič nuotr.