Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Didžiosios Kovos apygardos partizanų metinė šventė

Didžiosios Kovos apygardos partizanų metinė šventė

Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. Mt 5, 10.

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jn 15,13.

2013 m. gegužės 18 d., šeštadienį, Mūšios parke

Didžiosios Kovos apygardos partizanų metinė šventė.

Šventės tikslai:

  1. Padėkoti Dievui už palaimą ir visas malones Laisvės kovose.
  2. Prisiminti nukankintus, žuvusius dėl Tėvynės laisvės, mirusius ir gyvuosius.Visiems melšime džiaugsmingos amžinybės, o gyviesiems Dievo palaimos ir sveikatos.
  3. Pažvelgti ir susimąstyti dėl Tėvynei iškilusių problemų.
  4. Atnaujinti ryžtą kovoti dėl Tėvynės laisvės iki mirties.
  5. Pabendrauti, pasikalbėti ir priminti nedraugams, kad dar esame.

Šv. Mišios 11 val. Už žuvusius, nukankintus, mirusius ir gyvuosius laisvės kovotojus. Jas aukos JE Panevėžio vysk. Jonas Kauneckas, kovotojų už laisvę ištikimas draugas. Visus dalyvaujančius kunigus prašome prisidėti prie šios aukos. Kunigai svečiai teatsiveža liturginius drabužius: albą ir baltą stulą.

Mielas Confratre,

nuoširdžiai kviečiame į šią partizanų šventę.

Praneškite apie šią šventę parapijiečiams ir savo aplinkos žmonėms.

Šventė be alkoholinių gėrimų.

Po Mišių ir himno mons. Alfonso Svarinsko įžanginis žodis.

Sveikinimai.

Bus dar du pranešimai po 15-20 min.

Pirmas apie dvasinę padėtį Lietuvoje. Antras – didžiausias šiuolaikinės Lietuvos priešas – girtuoklystė. Vienam žmogui tenka 20 l. alkoholio. Bolševikų laikais buvo tik 12 l. O Lietuvos respublikos laikais 1938m. buvo tik 3 l. alkoholinių gėrimų. Alkoholis kaip liudija istorija sužlugdė Amerikos indėnus ir daugelį kitų tautų. Prisiminkime garbingojo vyskupo Motiejaus Valančiaus kovą prieš alkoholį ir šių pastangų vaisius.

Bus dainos ir linksmi pasisakymai.

Vaišėms kareiviška košė ir arbata. Atleiskite, kad daugiau nieko negalime suruošti.

Pagarbiai,

Mons. Alfonsas Svarinskas

Voruta. – 2013, geg. 11, nr. 10 (774), p. 16.