Pagrindinis puslapis Lietuva Didinamas leistinas renginių dalyvių skaičius

Didinamas leistinas renginių dalyvių skaičius

Didinamas leistinas renginių dalyvių skaičius

www.voruta.lt

Vyriausybei patikslinus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos nuostatas, sparčiau, nei buvo numatyta, didinamas leistinas renginių dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius. Uždarose erdvėse nuo liepos 17 d. jis didinamas iki 400 (vietoj anksčiau numatytų 250). Nuo rugpjūčio 1 d. iki 15 d. šis skaičius didėja iki 500 (anksčiau buvo numatytas iki 300) žmonių. Leistinas dalyvių ir (ar) žiūrovų skaičius atvirose erdvėse nekinta – iki 1000 asmenų.

Atlikėjai, organizatoriai ir aptarnaujantis personalas į šį kiekį nėra įskaičiuojami. Tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse atstumo apribojimai netaikomi sutuoktiniams, artimiesiems giminaičiams, įtėviams, įvaikiams, globėjams ir rūpintojams.

Kitą savaitę Vyriausybė ketina svarstyti tolesnį Kultūros renginių dalyvių (žiūrovų) skaičiaus didinimo planą, kuris yra peržiūrimas kas dvi savaitės ir, keičiantis COVID-19 situacijai, gali būti tikslinamas arba atšaukiamas.