Diana Nausėdienė Filadelfijoje susitiko su lituanistinių mokyklų vadovais

Diana Nausėdienė Filadelfijoje susitiko su lituanistinių mokyklų vadovais

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė vizito Jungtinėse Valstijoje metu apsilankė Filadelfijos Lietuvių namuose, kur susitiko su JAV lituanistinių mokyklų vadovais ir mokytojais.

D. Nausėdienė su lituanistinių mokyklų atstovais aptarė lituanistinio švietimo integraciją į bendrą Lietuvos švietimo sistemą, užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų švietimo poreikius. „Siekdami lietuvių diasporoje išlaikyti gyvą gimtąją kalbą, turime skatinti užsienio lietuvius mokyti vaikus ne tik lietuvių kalbos, bet ir savo valstybės istorijos, kultūros. Labai svarbu į švietimo veiklas įtraukti vaikus ir jaunimą, nes būtent jų rankose mūsų kalbos ir kultūros ateitis. Todėl turime sudaryti sąlygas lietuviškosios tautinės tapatybės puoselėjimui ir saviraiškai gimtąja lietuvių kalba“, – sakė pirmoji ponia.

Pasak D. Nausėdienės, svarbus ne tik lituanistinių mokyklų vadovų ir mokytojų indėlis, bet ir bendruomenių, tėvelių bei artimųjų įsitraukimas ir dalyvavimas įvairiose bendrose veiklose, pavyzdžiui, sporto renginiuose, šokių ir dainų šventėse, svarbių Lietuvai datų paminėjimuose.

Pirmoji ponia pasidžiaugė, kad JAV lituanistinėse mokyklose kartu su kalbos mokymu vyksta ir kitos svarbios pamokos – vaikai supažindinami su Lietuvos istorija, geografija, lietuvių literatūra, etnokultūra.

Susitikime dalyvavo 37 lituanistinių neformaliojo švietimo mokyklų, veikiančių JAV, atstovai.

Prezidento komunikacijos grupė
Prezidento kanceliarijos nuotr.