Pagrindinis puslapis Autoriai Dėl vienos pseudomokslinės „pasakos“

Dėl vienos pseudomokslinės „pasakos“

Akad. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Turiu galvoje Šiaulių miesto vardo siejimą su dangaus kūno saulės pavadinimu: Saulės miestas, Saulės gatvė tame mieste ir t. t. Tokiam elgesiui atsirasti sąlygas sudarė šio miesto vardo rašymas su žodžio pradžios s- kalavijuočių šaltiniuose.

Vokiečiai pirmiausia Šiaulių vardą išgirdo ne iš lietuvių lūpų, bet iš kitų baltų genčių, kurios vietoj lietuvių š turėjo s. Taip dokumentuose anksti atsirado miesto vardo formos su žodžio pradžios s-. Vėlesnių laikų pseudokalbininkai Saul- ėmė tapatinti su žodžiu saulė, nors iš tikrųjų Šiaulių vardas yra kilęs iš žodžio šaulys varianto šiaulys, padaryto iš veiksmažodžio šauti varianto šiauti, neturinčio nieko bendro su saulės pavadinimu.

Dar truputis savo atsiminimų. Prieš kelis dešimtmečius į mane yra kreipęsi Šiaulių miesto vadovai, prašydami išaiškinti jų miesto vardo kilmę ir pasakyti, ar Šiauliai turi ką nors bendra su saulės pavadinimu. Rodos, man tada pavyko juos įtikinti, kad tarp Šiauliai ir saulė nėra nieko bendra. Vis dėlto jie teigė, kad nežiūrint to, ką esu jiems pasakęs, esą neverta tarp Šiaulių miesto gyventojų garsinti tikrąją vardo kilmę, nes pseudokalbininkų įdiegtas romantiškas Šiaulių miesto vardo siejimas su saule esąs naudingas, jis „skatinąs žmonių kūrybinę vaizduotę“. Antai jau atsiranda tokių, kurie tvirtina, jog iš seno šiauliečiai buvę Saulės deivės garbintojai, jos kulto puoselėtojai.

Nežinau, ar dabartiniai Šiaulių miesto vadovai visa tai yra perėmę iš savo pirmtakų. Kaip ten bebūtų, nemanau, kad vėl reikėtų iš naujo kartoti jiems mokslo duomenis šiais klausimais. Naudos iš to greičiausiai nebūtų jokios. Vargu ar jie dabar išdrįs pasisakyti prieš tai, kas šiauliečiams yra „šventa“. Dėl to šį straipsnį skelbiu ne Šiaulių miesto spaudoje, bet visos Lietuvos istorijos mėgėjų laikraštyje „Voruta“. Mokslinė tiesa, šiaip ar taip, juk yra svarbus dalykas.

Naujienos iš interneto