Pagrindinis puslapis Lietuva Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ pakeitimo ir papildymo

Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ pakeitimo ir papildymo

2014 m. sausio 30 d. Nr. N-1 (150)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija n u t a r i a :

Pakeisti Lietuvos vietovardžių sąrašą, patvirtintą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“:

1. Išbraukti iš sąrašo šiuos vietovardžius ir jų variantus:

Aukštaĩčiai – žr. Aukštaitijà
Dzūkai – žr. Dzūkija

2. Pakeisti šių vietovardžių aprašus ir teikti taip:

Aukštaitijà (2), etn. sr., aukštaičių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.
Dzūkijà (2), etn. sr., dzūkų gyvenama pietrytinė Lietuvos dalis; etnogr. reg.
Suvalkijà (2), Sūduvà (3a), etn. sr., suvalkiečių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.
Žemaitijà (2) // Žemaĩčiai (2), etn. sr., žemaičių gyvenama Lietuvos dalis; etnogr. reg.

3. Įrašyti į sąrašą po eilutės „Mažíeji Pupójai (1), k. Vilniaus r.“ naują eilutę:

Mažóji Lietuvà (3a), istor. sr., teritorija tarp Priegliaus ir Nemuno žemupių; Lietuvos etnogr. reg.

4. Įrašyti į sutrumpinimų sąrašą po žodžių „etn. sr. – etninė sritis“ naują eilutę „etnogr. reg. – etnografinis regionas“.

 

Komisijos pirmininkė

Daiva Vaišnienė

http://www.vlkk.lt/