Dėl Sūduvos vardo vartojimo

Pasirašius Melno taikos sutartį 1422 m., buvo patvirtintos Lietuvos sienos ir tuomečiuose dokumentuose buvo paminėtas Sūduvos vardas. Kalbininkas Kazimieras Būga nemažai rašė apie Sūduvą, sūduvius (jo vadintus sūdais), tačiau niekur šio krašto jis nevadino Suvalkija.

Apie šio žodžio netaisyklingą darybą yra paaiškinęs kalbininkas Antanas Salys. Kalbininkas teigia, kad iš miestų vardų kraštų pavadinimai su priesaga -ija nedaromi, todėl pavadinimai: Suvalkija, Vilnija, Klaipėdija, Šiaulija – nepateisinami. Pavadinimas Suvalkija kaip tik ir kilo iš Suvalkų miesto Rusijos caro valdymo laikotarpiu (1866–1915), dabar esančio jau kitos valstybės, Lenkijos, teritorijoje.

Sūduviai iš visų dabartinės Lietuvos etninių regionų gyventojų rašytiniuose šaltiniuose paminėti anksčiausiai (sudinoi) – II a. mokslininko ir keliautojo Klaudijaus Ptolemėjo „Geografijoje“.

Šiandien Lietuvoje oficialiai vis dar vartojamas Rusijos caro valdžios primestas Suvalkų gubernijos pavadinimas trina istorinę atmintį ir verčia sąmoningai užmiršti senąjį Lietuvos etninės žemės – Sūduvos – vardą.

Sūduvoje, etnografiniame regione, esančiame pietinėje-pietvakarinėje Lietuvos dalyje už Nemuno, gyventojai dabartinėje buitinėje kalboje vis dažniau vartoja senąjį ir tikrąjį šio krašto vardą, todėl Suvalkijos (Sūduvos) etninės kultūros globos taryba 2013 m. sausio 23 d. svarstė klausimą ir nutarė kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, Etninės kultūros globos tarybą dėl Sūduvos vardo vartojimo, taip pat apklausti šio krašto gyventojus, kad būtų galima įvertinti esamą padėtį.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Zigmas Kalesinskas

www.punskas.lt