Pagrindinis puslapis Istorija Dėl Prezidento Antano Smetonos įamžinimo Palangoje

Dėl Prezidento Antano Smetonos įamžinimo Palangoje

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, vis labiau stengiamasi stabtelti rašinių ir paminklų išraiška prie labiausiai nusipelniusių žmonų, vedusių Lietuvą į jos prisikėlimo aušrą. Vienas iš tokių – Vasario 16-osios Akto signataras ir pirmasis Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Su jo vardu yra susijusi  Palanga, jo mokykliniai metai.  Čia jis mokėsi grafo J. Tiškevičiaus įsteigtoje progimnazijoje, sudarydamas slaptą lietuviškos spaudos skaitovų būrelį, kuris turėjo net savo knygnešį, gabenusį jiems „Apžvalgą“ ir „Varpą“. Palangos progimnazijoje praleisti metai , pasak rašytojo Vaižganto,  Antaną  Smetoną padarė susipratusiu ir sąmoningu lietuviu.   Vėliau, jau būdamas Lietuvos  Prezidentu, ne kartą pabrėždavo, kad Palanga jam esanti visada brangi, brangus jos kiekvienas kampelis, menantis jo jaunystės mokslo metus.

    Prezidento Antano Smetonos ryšį su Palanga mena ir Birutės alėjoje išlikusi vadinama „Baltoji vila“, kurioje Prezidentas su savo šeima vasaros metu atostogaudavo. Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pastangomis prie šios vilos įrengta memorialinė lenta. Prieš kurį laiką spaudoje buvo pasirodžiusi žinutė, kad prie šios vilos bus pastatytas pirmajam Lietuvos Prezidentui skulptūrinis biustas. Deja, liko tik žodžiai…

    Prezidento Antano Smetonos žingsnius Palangoje mini ir Birutės kalno papėdėje 1934 metais pasodintas ąžuolas. Jis pasodintas Prezidento 60-jo Gimtadienio proga ir žmonių pavadintas Tautos vado ąžuolu. Gražiai sutvarkytame trikampiame žemės plote buvo užrašas „Sveikiname tautos vadą“.  Sovietmečiu šį ąžuolą nuo sunaikinimo  išgelbėjo patriotiškai nusiteikę miškininkai. Dabar tų pačių miškininkų, parko darbuotojų iniciatyva jis aptvertas gražia kaltinio metalo tvorele. Tačiau prie šio istorinio ąžuolo nėra jokios dokumentinės lentelės. Reikiamai nepažymėta ir buvusi skautų stovykla, kurioje 1933 m. buvo susitikę Prezidentas Antanas Smetona ir skautų organizacijos įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powell‘is.

     Pagerbiant su Palanga susijusį pirmąjį Lietuvos Prezidentą, prašome:

1.         Pažymėti buvusios progimnazijos vietą, kurioje mokėsi Antanas Smetona.

2.         Realizuoti buvusią mintį – pastatyti mieste Prezidentui A. Smetonai skirtą paminklą.

3.         Įrengti prie minėto ąžuolo Birutės kalno papėdėje dokumentuotą lentelę.

4.         Tinkamai pažymėti minėtą Skautų stovyklą.

           

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas  Raimundas Kaminskas

 

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos Švietimo komiteto pirmininkas Zigmas Tamakauskas