Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje

Dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų paieškos ir perlaidojimo Lietuvoje

www.voruta.lt

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: „… Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nukreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus.“ 

 

             1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasaulyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalint, ištremti. 1954-11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje  buvo sušaudytas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas  Jonas Žemaitis – Vytautas.

            Daugiau kaip prieš metus  eilė organizacijų pradėjo  LR Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto palaikų paieškas, kad perlaidoti Lietuvoje.  LR vyriausybė, kreipdamasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė reikiamą dėmesį.

            Artėja Lietuvos Šimtmečio jubiliejus. Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti labai daug pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas  Lietuvos Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis – Vytautas.

            Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų surasti LR Prezidento  Jono Žemaičio – Vytauto palaikai ir perlaidoti Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio – Vytauto vardą įamžinti  Butyrkų kalėjime.

            Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti šią kilnią misiją.

            Prašome Gerbiamą  Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad LR Prezidento  Jono Žemaičio – Vytauto palaikai būtų  perkelti į Lietuvą.

            Informuojame, kad su 2017-07-05 dienos ATGIMIMO BANGOS reportažu galima susipažinti surinkus google  Atgimimo banga 5  2017-07-05    JAV lietuvių internetiniame laikraštyje www.biciulyste.com laikraštyje Lietuvos aidas ir jo svetainėje www.aidas.lt
ELTA pranešimuose spaudai, individualiuose ir visuomeninėse svetainėse. Dėkojame už viešinimą, nes tik JŪS suprantate Tėvynės meilę, kovą, auką ir pagarbą Bažnyčiai.

ATGIMIMO BANGOS  vardu:

Leonas Kerosierius

Dr. Klemensas Buškevičius

Romualdas Aksomaitis

Regina Jakučiūnienė