Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Dėl kun. Vlado Mirono įamžinimo

Dėl kun. Vlado Mirono įamžinimo

LR Ministrui pirmininkui A. Butkevičiui                               2016-07-25    Nr.17-25

Kauno m. savivaldybės merui V. Matijošaičiui

Kultūros paveldo departamento direktorei  D. Varnaitei

VDU Rektoriui prof. hab. dr. J. Augučiui

 

DĖL VLADO MIRONO ATMINIMO ĮAMŽINIMO

 

            Prašome Jūsų įamžinti kun. Vlado Mirono (1880 – 1953) atminimą  lenta ant pastato Laisvės al. Nr. 53, Kaune, kur jis gyveno (tuo metu adresas buvo Laisvės al. Nr. 29, butas 5)  ir dirbo.

Vladas Mironas buvo Lietuvos nepriklausomybės (Vasario 16-osios) akto signataras, III Seimo narys, Vyriausias Lietuvos kariuomenės kapelionas, Ministras pirmininkas, vienas iš akcinės leidybos bendrovės „Pažanga“ steigėjų, nuolatinis valdybos narys, kurį laiką ir pirmininkas.

Vladas Mironas gimė 1880 m. birželio 22 d. Kuodiškių kaime (Rokiškio aps.). Mokėsi Panemunyje, Mintaujos gimnazijoje. 1896 m. buvo pašalintas iš gimnazijos už atsisakymą rusiškai melstis. 1901 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją, o 1904 m. – Peterburgo dvasinę akademiją.

              Gyvendamas Vilniuje V. Mironas 1905 m. gruodį dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo veikloje. 1917 m. padėjo rengti ir dalyvavo Lietuvių konferencijoje, kurioje buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu, ėjo antrojo vicepirmininko pareigas. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės (Vasario 16-osios) aktą.

            1926 m. gegužės mėn. buvo išrinktas į III Seimą. 1934 – 1938 m. dirbo Kauno miesto taryboje. 1938-1939 m. Vladas Mironas buvo Ministras pirmininkas XVIII ir XIX  Vyriausybėse.

            1940 m. rugsėjo 12 d. buvo sovietų suimtas ir įkalintas Alytaus NKVD areštinėje, vėliau Kauno kalėjime. 1941 birželio 22 d. išlaisvintas iš kalėjimo. 1941-1944 m. buvo Daugų parapijos vikaras. 1944 m. rugpjūčio 23 d. sovietų areštuotas. 1945 m. vasario 27 d. paleistas. 1945—1947 m. Vilniaus švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. 1946 m. kovo 5 d. areštuotas. Paleistas kovo 23 d. V. Mironas 1947 m. birželio mėn. trečiąkart buvo suimtas ir nuteistas 7 metams į griežtu režimu pagarsėjusį Vladimiro kalėjimą (SSRS-Rusija). 1953 m. vasario 18 d. Vladas Mironas mirė ir buvo palaidotas bendrose Vladimiro kalėjimo kapinėse.

Naudoti informaciniai šaltiniai apie Vladą Mironą: Vilma Bukaitė Nepriklausomybės signataras Vladas Mironas (2015), Lietuvos telefonų abonentų sąrašas 1940 m.

 

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas