Pagrindinis puslapis Religija Katalikų kunigai Dedikacija kunigui Antanui Petraičiui

Dedikacija kunigui Antanui Petraičiui

Atsiliepimas į Trakų r. laikraščio „Trakų žemė“ 2008 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 35 (514) ir 2009 m. sausio 17 d. Nr. 2 (533) publikacijas „Dedikacija kunigui A. Petraičiui“
 
Trakų istorijos muziejus 2007 metais įsigijo sidabrinę ažūrinę vazą ir 16 stalo įrankių komplektą. Vaza yra XIX a. pabaigoje vyravusio neobaroko stiliaus su klasicizmo elementais. Neobarokiniam stiliui būdingas banguotas vazos kraštas, puoštas subtiliu ažūriniu augaliniu ornamentu, o griežta dekoro elementų simetrija turi klasicizmo bruožų. Dugne – spaudai: liūtas (nelabai ryškus – tikriausiai Anglijos naudoto iki 1896 m. tipo), STERLING (pilnaverčio sidabro) ir gaminio numeris – 3404. Indas, sveriantis 557 g, pagamintas Anglijoje, yra kruopštaus darbo ir aukšto meninio lygio auksakalystės pavyzdys. Tačiau istorikui daug reikšmingesnis dedikacinis įrašas. Vazos dugne išgraviruota: 1887-1912 1 SIERP CHICAGO IL W 25 R KAPLANSTVA KS. ANTONIEMU PETRAJTYSOWI (Kunigui Antanui Petraičiui 25 metų kunigystės proga Čikaga Ilinojus). Dugne – puošni monograma KAP (kunigas Antanas Petraitis). Vazos krašto trapecijos formos segmentuose – 12 donatorių pavardžių, tarp kurių nemažai Lietuvos tautiniam atgimimui nusipelniusių asmenų. Kunigo A. Petraičio monograma „KAP“ pažymėti ir stalo įrankiai – šakutės ir šaukšteliai, gaminti Anglijoje. Tai liudija sidabro spaudas „žingsniuojantis liūtas“ – tokio tipo naudotas iki 1896 metų bei Birmingemo miesto spaudas, vaizduojantis inkarą. Puošnūs, neoklasicistinio stiliaus stalo įrankiai, dekoruoti antikinių mitologinių siužetų motyvais, gausiai ornamentuoti.
 
Ši pastraipa cituojama iš Sauliaus Zalio straipsnio „Dedikacija kunigui A. Petraičiui“ („Trakų žemė“ 2008 rugsėjo 6 d. Nr. 36 515)
 
Antanas Petraitis (1861-1933), kuriam dedikuota ši vaza – žymus lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. Gimė Skirsnemunėje, baigė Kauno kunigų seminariją ir 1887 metais įšventintas į kunigus, vikaru dirbo Skaudvilėje, Papilės ir Šaukėnų parapijose. Caro valdžios persekiotas kaip nepatikimas asmuo. 1905 metais išvyko į JAV, Lietuvišką Čikagą. 25-erius gyvenimo metus dirbo Šv. Juozapo parapijoje, domėjosi astronomija. Ten įkūrė pašalpos fondą Lietuvai remti. Amerikos lietuviai dosniai aukojo tėvynės jaunimui šviesti. 1907 m. buvo nupirktas už 6 000 dolerių teleskopas, didinantis 1 100 kartų. A. Petraitis matė, kad trūksta Lietuvos universitetui teleskopo, todėl planavo įkurti galingą observatoriją Lietuvoje. Ilgai negavo vietos Lietuvoje jai pastatyti, todėl kun. A. Petraitis laikinai ją pastatė prie savo parapijos klebonijos, suderinęs savo parapijos darbą laisvomis valandomis tyrinėjo dangiškąsias erdves ir gamtos paslaptis. Teleskopas atkreipė Čikagos universitetų mokslininkų dėmesį, juos suintrigavo Lietuvis astronomas. Mokslininkai pageidavo atvesti savo studentus i kun. A. Petraičio observatoriją, kadangi teleskopas buvo 2 pagal dydį galingumo Ilinojaus valstijose. Profesoriai dažnai apsilankydavo observatorijoje su būriais studentų. Kun. A. Petraitis kartu studijavo su Čikagos studentais ir mokslininkais. Čikagoje dirbo 25-erius metus. Į Lietuvą grįžo 1930 m. Buvo nupirkęs 1925 m. istorinį Zamkaus dvarą ir pilį varžytinių būdu. A. Petraitis mokėjo didžiausią sumą, norėdamas nupirkti dvarą ir pilį švietimo reikmėms. Šį turtą pirkęs jis turėjo teisę pradėti valdyti nuo 1925 metų balandžio 23 d. (Pirkimo akto nuorašas Raseiniai rej. Nr.525.) A. Petraitis uždengė pilies stogus, padarė laiptus, sudėjo grindis, lubas. Bet jam nusiuntė raštą, kad pilis neįeina į pirkimo sutartį, ji neparduota, todėl A. Petraitis kreipėsi į Švietimą ir universitetą, bet pritarimo negavo. Todėl observatoriją reikėjo parduoti. Istorikas V. Liulevičius rašo Lietuvos centrinio archyvo knygoje ,,Išeivijos Ekonominė Parama Lietuvai “, kad kun. A. Petraitis negavęs Švietimo ir universiteto pritarimo užrašė „Saulei“ 8 000 dolerių kainuojantį teleskopą, o visą turtą testamentu dovanojo vienuoliams saleziečiams. J. Stašaitis knygoje „Tremtinys Tėvynėje“ rašo, kad kun. A. Petraitis observatorijos įrangą parvežė ne sau, o Lietuvai. Įranga buvo nupirkta už Amerikoje aukotus pinigus. Tėvai jėzuitai observatorijos įrangą nupirko Detroito universitetui. Kun. A. Petraitis dar pridėjo nemažą sumą vienuoliams saleziečiams, kad greičiau įkurtų saleziečių centrą Lietuvoje. A. Petraitis 23 m. šį galingą teleskopą puoselėjo Lietuvai, laukė kol suras tinkamą vietą Lietuvoje. Čikagoje gyvenantys kauniečiai buvo pasirengę Lietuvoje studijuoti ir dėstyti studentams, buvo jau išsirinkę ir direktorių. Kun. A Petraitis labai įsižeidė ir pasipiktino, kad jo kilnūs tikslai nereikalingi. Dvare jau buvo įrengti kambariai au ir mokslininkams. Knygoje „Observatorijos istorija “ straipsnyje „Ad. Memurandum“ autorius labai apgailestaudamas ir aštriai kritikuodamas rašo: „Jeigu iš tavo sūnų atsiranda, nešinas tau milijoninę įstaigą, taip tau reikalingą“ (Dr. B. – Za, Kaunas, 1927 m.). 1931 m. kun. A. Petraitis užrašė Zamkaus dvarą vienuoliams saleziečiams, juos pakvietė iš Italijos, užrašė testamentu dvarą ir visą jame turtą su maistu ir pinigais bankuose, keliose užsienio valstybėse. Testamento vykdytoju paskirtas Skirsnemunės klebonas V. Semenavičius. Testamente nurodė: ,,Minėtas turtas turi būti panaudotas Lietuvos tautos apšvietai, katalikų tikėjimo stiprinimui bei platinimui per tame dvare įsteigtas mokyklas“. Vienuoliai saleziečiai atvažiavo iš Italijos į Jurbarko rajoną, Skirsnemunės parapiją, 1934 m. kun. A. Petraičio padovanotą istorinį Zamkaus dvarą. Jie, įsikūrę dvare, 1937 m. netoli pilies ant aukšto kalno pastatė koplytėlę (A. Valaičio itališka architektūra). Pilis kad ir apgriuvusi, bet didingas mūsų tautos paminklas puošia šį gražų lyg rojus kampelį ne tik gamtos grožiu, bet ir žymiais žmonėmis, kurie atidavė viską dėl jaunimo. Legendos mini, jog ant šio aukšto kalno buvo palaidotas kunigaikštis Vytenis su žmona. Vienuoliai pastatė koplytėlę ir perlaidojo kunigo astronomo Antano Petraičio palaikusuž vienuoliams saleziečiams suteiktą didelę dovaną. Koplytėlė liko istorinis paminklas įtrauktas į kultūros paveldo saugojimo registrą. Sovietinė okupacija 1940 m. uždarė vienuolių centrą. Atkūrus nepriklausomybę vienuoliai saleziečiai Palemone ir Vilniuje pastatė bažnyčias. Jie nuostabiai dirba su jaunimu, vasaros atostogų metu vaikams suteikia poilsį prie ežerų.
Ilgi vyriausybės apsisprendimai, įtampa palaužė kun. A. Petraičio sveikatą, jis palaidotas Skirsnemunės bažnyčios požemyje. Atminimas įamžintas Skirsnemunės bažnyčios galinio lango nišoje, memorialinėje lentoje užrašyti jo darbai.
Autorė P. Petraitytė-Petraitienė išleido knygą „Gyvenimo tikslas“, kuri pagrįsta Lietuvos centrinio archyvo dokumentais, joje aprašoma ir A. Petraičio gyvenimo istorija.
Buvusiame kun. A. Petraičio dvare, padovanotame vienuoliams, yra įsteigtas lituanisto Petro Gudo kraštotyros muziejus, kuriame yra ir jo surinkta medžiaga (darbų katalogas, nuotraukų albumas) apie kunigą A. Petraitį ir susirašinėjimas su vienuoliais saleziečiais.
 
MINISTRŲ TARYBOS POSĖDIS 1927 m. lapkričio mėn. 22d. Fondo Nr. 923, saugomo vnt. Nr . 544. MINISTRŲ TARYBOS POSĖDIS. Pirmininkauja Ministro pirmininko pavaduotojas, Valstybės kontrolierius A. Milčius, iš viso šeši atsakingi asmenys. Ministrų kabinetas nutarė leisti žemės ūkio Ministrui perleisti Zamkaus dvaro pilies griuvėsius kun. A. Petraičiui be atlyginimo, įrengti juose observatoriją, kuri po kun. A. Petraičio mirties liktų Lietuvos universitetui.
 
Taigi Trakų istorijos muziejuje saugoma vaza bei stalo įrankių komplektas yra ne tik puošnūs savo laikotarpio auksakalystės dirbiniai, bet ir vertingi duomenys apie Lietuvos šviesuolį kunigą, astronomą A. Petraitį ir paskutinį dvaro ir pilies savininką, kurio 2007 metais buvo paminėtos 75-osios mirties metinės.
 
Nuo redakcijos: Straipsnis spausdinamas P. Petraitienės prašymu. Už atsiliepimo turinį, pateiktus faktus ir vertinimus redakcija neatsako
 
Nuotraukoje: Vytėnų saleziečių vienuolyno fundatorius Čikagos šv. Juozapo parapijos kunigas-astronomas A. Petraitis 1910 metais. Ant nuotraukos yra iškilus apvalus spaudas: „KUN. A. PETRAICZIO ZVAIGZDIU TEMINYCZE“. Čikaga (JAV). (nuotrauka iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo)