Pagrindinis puslapis Sena Voruta Dar kartą apie „Geležinio vilko“ Lietuvos partizanų organizaciją

Dar kartą apie „Geležinio vilko“ Lietuvos partizanų organizaciją

„Vorutos“ 2004-05-15 Nr. 9 buvo išspausdintas straipsnis „Geležinio vilko martirologas”. Papildant šią publikaciją, galima  pridurti, kad pirmieji Geležinio vilko Lietuvos partizanų organizacijos (GVLP) narių areštai Alytaus ir Butrimonių valsčiuose prasidėjo 1944 m. liepos 17 d., o liepos 19 d. – Daugų. Pirmasis jų teismas vyko III Baltarusijos fronto 11-os Gvardijos armijos Karo tribunole 1944 m. spalio 27-29 d. Teisė 26 aktyvistus (1):
1. Petras Zajankauskas, s.Petro, g.1906, gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Domantonių k., ūkininkas, buvęs Tautininkų partijos narys ir šaulys, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas mirties bausme, konfiskuojant turtą.
2. Viktoras Račkauskas, s. Antano, g.1911, gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Domantonių k., ūkininkas, buvęs šaulys, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio, konfiskuojant turtą.
3. Jonas Ališauskas, s. Kosto, g.1923, gim. Marijampolės aps., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 6 metams lagerio.
4. Vincas Adžgauskas, s. Jono, g.1906, gyv. Alytaus aps. Butrimonių vls. Skraičionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 7 metams lagerio, konfiskuojant turtą.
5. Leonas Milinavičius, s. Martyno, g.1884, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, buvęs šaulys, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 5 metams lagerio.
6. Alfonsas Vervečka, s. Gabrio, g. 1902, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio, konfiskuojant turtą.
7. Vincas Dirsė, s. Jokūbo, g. 1897, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 7 metams lagerio, konfiskuojant turtą.
8. Jonas Lepeška, s. Stasio, g. 1908, gyv. Alytaus aps. Merkinės vls. Samūniškių k., tarnautojas, buvęs šaulys, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio, konfiskuojant turtą.
9. Petras Karkauskas, s. Augusto, g. 1916, gyv. Alytaus aps. Merkinės vls. Savilionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 7 metams lagerio, konfiskuojant turtą.
10. Juozas Dubickas, s. Jono, g. 1911 Vilkaviškio aps., mokytojas, buvęs šaulys ir jaunalietuvis, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas mirties bausme, konfiskuojant turtą.
11. Ona Mačionytė, d. Kazio, g. 1922, gyv. Alytaus aps. Daugų vls. Atžalyno k., pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteista 6 metams lagerio.
12. Kazys Mačionis, s. Adomo, g. 1890, gyv. Alytaus aps. Daugų vls. Dvarčėnų k., buvęs Tautininkų partijos narys, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas mirties bausme, konfiskuojant turtą.
13. Vladislovas Golšteinas, s. Antano, g. 1896 Kėdainių aps., buvęs Lietuvos kariuomenės kapitonas, gyv. Daugų vls., pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio, konfiskuojant turtą.
14. Julius Kaminskas, s. Prano, g. 1903, gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Būdos k., darbininkas, pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio.
15. Juozas Dudavičius, s. Miko, g. 1907, gyv. Alytaus aps. Butrimonių vls. Skraičionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 5 metams lagerio.
16. Vincas Dudavičius, s. Miko, g. 1901, gyv. Alytaus aps. Butrimonių vls. Skraičionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 5 metams lagerio.
17. Juozas Danilevičius, s. Karolio, g. 1892, gyv. Alytaus aps. Butrimonių vls. Skraičionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 7 metams lagerio, konfiskuojant turtą.
18. Mikas Adžgauskas, s. Kazio, g. 1896, gyv. Alytaus aps. Butrimonių vls. Skraičionių k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
19. Bernardas Petružis, s. Vinco, g. 1897, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
20. Viktoras Šerpenskas, s. Jono, g. 1899, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 6 metams lagerio.
21. Jonas Lučinskas, s. Jokūbo, g. 1907, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
22. Julius Mironas, s. Viktoro, g. 1917, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 7 metams lagerio, konfiskuojant turtą.
23. Andrius Šerpenskas, s. Jono, g. 1909, gyv. Alytaus aps. Alovės vls. Būdos k., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
24. Alfonsas Kavaliauskas, s. Karolio, g. 1906 Bostone, JAV, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
25. Petras Dirsė, s. Jurgio, g. 1915, gyv. Alytaus aps. Daugų mstl., ūkininkas, pagal Rusijos BK 58-2a str. nuteistas 3 metams lagerio.
26. Marytė Mačionytė, g.1917, gyv. Alytaus aps. Daugų vls. Dvarčėnų k., pagal Rusijos BK 58-12 str. nuteista 2 metams lagerio.
“GVLP” narių areštai tęsėsi ir 1945 metais.
Straipsnio skyrelyje “Sovietinių baudėjų nužudyti ar nukankinti lageriuose” neįrašyti:
1. Vincas Gliebus, s. Maižiešiaus, g. 1918 Alytaus vls. Varėnos I vls. Pamusių k. Karo metais dirbo Vilniuje, saugume. 1943-11-02 naktį (buvo grįžęs pas tėvus) išsivedė raudonieji partizanai ir nužudė. Lavonas su kankinimo žymėmis rastas Trakų aps. Onuškio vls. Burbonių miške (2).
2. <b>Rokas Rimašauskas</b>, s. Klemenso, g. 1903, gyv. Alytaus aps. Merkinės vls. Savilionių k. 1944-04-07 nužudė raudonieji partizanai Merkinės vls. Noškūnų miške, prieš mirtį buvo kankinamas (3).
Pastebėti netikslumai:
1. Užrašas po nuotrauka “Jonas Zajankauskas” turi būti Petras Zajankauskas (Jonas buvo jo sūnus).
2. Straipsnio 3-čioje pastraipoje … “Iki 1945 m. pradžios susibūrė padaliniai Alytaus mieste ir valsčiuje, Alovės, Butrimonių, Simno, Seirijų, Merkinės ir Varėnos valsčiuose” turi būti – iki 1941 m. pradžios susibūrė…
3. Straipsnio skyrelyje “Žuvę pokario metais partizanų gretose” įrašytas Alfonsas Samulevičius. Partizanų gretose žuvo ne jis, o jo sūnus Juozas Samulevičius, Alfonso – “Dučė”, g. 1924 Alovės vls. Poteronių k., partizanavo nuo 1944 m., žuvo 1946-09-28 Alovės vls. Pavartėnų k. prie Varčios miško (4)
Alfonsas Samulevičius, s.Antano, g. 1897, gyv. Alovės vls. Poteronių k., ūkininkas, buvęs šaulys. Suimtas 1944-07-23, 1944-09-15 pagal Rusijos BK 58-1a str. nuteistas 10 metų lagerio. Mirė 1945-04-11 lageryje (5).
GVLP – LAF sąrašus (visą bylos Nr. P-16449  T. 4) reikėtų išversti į lietuvių kalbą ir išleisti atskiru leidiniu. Toks leidinys būtų naudingas mūsų rezistencijos pradžios (1940-1941 m.) tyrinėtojams.