Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Čikagos lietuviai rinkosi tautinės giesmės giedoti

Čikagos lietuviai rinkosi tautinės giesmės giedoti

www.voruta.lt

Liepos  6-ją – Mindaugo karūnavimo dieną,   visame pasaulyje rinkosi lietuviai tautinės giesmės pagiedoti, išreikšti meilę tėvynei bei tautos vienybe pasidžiaugti. Nusprendė neatsilikti nuo tautiečių ir šiauriniuose Čikagos  priemiesčiuose gyvenantys lietuviai.  Waukegan-Lake County apylinkės  lietuvių  bendruomenės nariai tą vakarą  rinkosi centrinėje Libertiville miestelio aikštėje. Vieni  vėliavas ir vėliavėles atsinešė, kiti  – trispalvius  balionėlius;  net vėliava su vyčiu ore plazdėjo. Atėjus aštuntai valandai,  suvirpino  orą darnūs lietuvaičių balsai ir Tautinės giesmės jaudinantys žodžiai.  Ne  vienas praeivis  sustojo pasiklausyti, net  keletas pravažiuojančių automobilių sulėtino greitį, norėdami pasižiūrėti,  kas čia vyksta tame „Rožių darželyje“, pagrindinėje  miestelio aikštėje. Kaip viena akimirka prabėgo laikas begiedant  tautišką giesmę, bet  skirstytis  po namus dar nebuvo nuotaikos…  Norėjosi dar bent keletą lietuviškų dainų sudainuoti. Kažkas pasiūlė  į kitoje gatvės pusėje stovinčią karčiamą užsukti, alaus bokalą už tautą pakelti, lietuvišką dainą užtraukti. Tad sugužėjo nemažas būrys lietuvių į  karčiamos vidų – paprašė  šinkoriaus  stalus  sustumti ir alučio atnešti,  o šeimininkės – gardžiais patiekalais pavaišinti. Neilgai trukus  ir  dainas linksmas  pradėjo susirinkusieji  dainuoti:  “Stovi malūnas prie kelio“ , “ Buvo gera gaspadinė“ ,  “ Šalia kelio karčiama“,  visų net ir neišvardinsi….  Smagu buvo, gražios dainos skambėjo. Na, o saulutei nusileidus, visi su gera nuotaika išsiskirstė į namus.

Mes ten buvom, alutį su puta ragavom, dainas dainavom…..

       Kitais metais  ateik ir tu,  ne tik  tautinę giesmę pagiedosime kartu !!!!!!

Waukegan-Lake County apylinkės   info