Pagrindinis puslapis Naujienos Būtina tęsti sovietinės okupacijos, ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą visuomenei

Būtina tęsti sovietinės okupacijos, ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą visuomenei

Būtina tęsti sovietinės okupacijos, ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą visuomenei

www.voruta.lt

Seimas, minėdamas 1940 m. birželio 15 d. SSRS įvykdytos pirmosios Lietuvos Respublikos pirmosios okupacijos aštuoniasdešimtąsias metines, priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos sovietų okupacijos 1940 m. ir jos pasekmių“ (projektas Nr. XIIIP-4908), kuria konstatuoja būtinybę tęsti sovietinės okupacijos, ypač ginkluotos antisovietinės ir antinacinės rezistencijos laikotarpio tyrimus ir jų rezultatų sklaidą plačiajai visuomenei.

„Šios rezoliucijos esmė yra labai paprasta – pasakyti sau ir pasauliui tiesą. Liudyti tiesą, kuri yra kraipoma. Per gulagą perėjo turbūt apie 30 mln. nekaltų Europos ir pasaulio piliečių, kentė baisius nepriteklius, apie 10 mln. žuvo, niekada negrįžo. Ir štai visą šią istorijos dalį norima nutylėti, norima apie tai neprisiminti statant, atstatant Stalinui paminklus. Todėl mes, lietuviai, negalime apie tai nekalbėti“, – sakė Seimo narys Paulius Saudargas.

Priimtu teisės aktu Vyriausybė raginama aktyviau remti okupacijų žalos skaičiavimo darbą, skiriant tam būtiną finansavimą ir reikalauti okupacijos žalos atlyginimo iš Rusijos Federacijos, kaip Lietuvą okupavusios SSRS teisių tęsėjos.

Rezoliucija Seimas kviečia visuomenę kritiškai vertinti okupaciją ir jos padarinius neigiančią ir antisovietinę rezistenciją menkinančią propagandą. Priimtame dokumente pažymima, kad valstybė tai turėtų paremti pasitelkdama Lietuvos švietimo sistemą, visuomenės edukaciją medijose, kultūros įstaigose, populiariojoje kultūroje ir visas kitas demokratinėje valstybėje tinkamas priemones.

Rezoliucija priimta už vieningai balsavus 114 balsavime dalyvavusių Seimo narių.