Pagrindinis puslapis Lietuva Bus pagerbti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai

Bus pagerbti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai

Bus pagerbti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyriaus pareigūnai

www.voruta.lt

Sausio 8 d., šeštadienį, 12 val. Seimo rūmų Didžiajame kieme bus pagerbti buvę Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus pareigūnai.

Nepavykusio Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų šturmo ir teisėtai išrinktos valdžios apgynimo dieną buvęs Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadas Artūras Skučas pagerbs daugiau kaip šimtą 1990–1993 m. Apsaugos skyriuje tarnavusių bendražygių, įteikdamas jiems „Garbės žvaigždės“ ženklus.

„Garbės žvaigždės“ ženklas sukurtas pagal architekto Artūro Skučo autorinį dizainą, pagamintas rėmėjo lėšomis.

1991 m. sausio 8 d. prosovietinių jėgų ir „Jedinstvos“ organizacijos nepavykusiu Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų šturmu prasidėjo karinė agresija prieš nepriklausomybę atkūrusią Lietuvos valstybę. Tą dieną, prisidengdama Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu dėl kainų pakėlimo, tūkstantinė prosovietiškai nusiteikusi minia, kartu protestuodama prieš atkurtą Lietuvos nepriklausomybę, bandė veržtis į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmus ir nuversti teisėtai išrinktą valdžią. Šturmo metu riaušininkams pavyko patekti į pastatą, tačiau parlamento gynėjai panaudojo priešgaisrinius vandens čiaupus ir jedinstvininkai buvo išstumti lauk.

Įėjimas į renginį – pagal sąrašus. Į Seimo rūmų Didįjį kiemą bus galima patekti iš Gedimino prospekto pusės.