Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Bus atidengtas paminklas P. Mockui-Mockevičiui

Bus atidengtas paminklas P. Mockui-Mockevičiui

Šeštadienį, 2012 m. liepos 14 dieną, Vidugiriuose prie Grigučių sodybos vyks paminklo, skirto šio krašto poetui, mokytojui ir šauliui Petrui Mockui-Mockevičiui, atidengimo iškilmės.

Renginys prasidės 9.00 val. išvyka į Lazdijų kapinės, kur yra poeto kapas. Apie 11 val. Vidugiriuose matytas paminklo pašventinimas bei šv. Mišios.

Apie tai pasakoja iškilmių šeimininkas Jonas Grigutis.

Petras Mockus-Mockevičius gimė 1895 m. spalio 19 d. Vidugiriuose. Po Lietuvos-Lenkijos karinio konflikto liko mokytojauti Lazdijuose. Įstojo į Lietuvos šaulių organizaciją, buvo aktyvus visuomenininkas. Spaudoje paskelbė eilėraščių ir apsakymų. 1922 m. buvo lenkų nušautas.

Vaizdo medžiaga: http://punskas.pl/?p=19554

www.punskas.pl

Daugiau informacijos:

Poetas, šaulys P. Mockevičius (1 d.)

http://punskas.pl/?p=19567

Poetas, šaulys P. Mockevičius (2 d.)

http://punskas.pl/?p=19572

P. Mockaus-Mockevičiaus eilėraščiai

http://punskas.pl/?p=19591

1, 2 Gintaro Lučinsko kolekcijos nuotr.

Nuotraukose:

1. Mokytojas, poetas P. Mockus-Mockevičius. Lazdijai, 1920 m.

2. P. Mockaus-Mockevičiaus kapas Lazdijų miesto kapinėse (Kauno g.) 2007 02 16

3. Poeto eilėraščių rankraštis

4. Paminklas, skirtas P. Mockui-Mockevičiui, Vidugiriuose