Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam Bronius Saplys (1920–2013)

Bronius Saplys (1920–2013)

Bronius Saplys – įžymus Vilniaus krašto veikėjas, Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininkas, apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu ir ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

B. Saplys gimė 1920 m. Tverečiuje, buv. Švenčionių apskr. (dabar Ignalinos r.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Švenčionių lietuvių gimnazijoje, ją uždarius – Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, kurią baigė 1941 m. Studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete iki jo uždarymo 1943 m.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Keletą metų praleidęs Vokietijoje, išvyko į Kanadą ir įsikūrė Toronte. Čia vedė lietuvaitę iš Kauno Primą Siminkevičiūtę. Turėjo tris sūnus, visi sukūrė lietuviškas šeimas. Toronte dirbo geležinkelininku, kasėju, staliumi, o vakarais mokėsi Toronto statybos institute. Jį baigęs iki pensijos dirbo statybų prižiūrėtoju.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę beveik kasmet atvažiuodavo į Lietuvą ir kartu su kitais Vilniaus krašto lietuvių sąjungos nariais organizuodavo visapusišką pagalbą gimtajai Rytų Lietuvai. Lietuvoje padėjo rengti moksleivių kraštotyros darbų konkursus „Vilnius – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė“, prisidėjo prie Lietuvos ir užsienio lietuvių kultūros veikėjų atminimo įamžinimo. J. M. Šlapelių muziejui surinko ir atsiuntė Vilniaus krašto lietuvių sąjungos archyvą, senųjų vilniečių biografijas knygai „Vilniečių veikla išeivijoje“. Aplankė daugelį Vilniaus krašto mokyklų, rūpinosi švietimo reikalais, organizavo labdarą mokykloms ir pats jas rėmė.

B. Saplys buvo ilgametis Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmininkas, „Vilnijos“ draugijos konsultantų komisijos narys, Tautos fondo Kanadoje vicepirmininkas, Kanados lietuvių fondo revizijos komisijos narys, 1993 m. išrinktas Centro valdybos pirmininku. Jo šeima ir jis pats buvo aktyvūs skautai.

B. Saplys parašė nemažai straipsnių „Tėviškės žiburiams“, „Vorutai“, „Rytui“, „Valstiečių laikraščiui“, „Lietuvių godoms“ ir kitiems leidiniams.

Vilnijos“ draugija, lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ir „Vorutos“ redakcija

Parengta pagal Broniaus Saplio knygą „Gyvenimo kelionė: Tverečius – Torontas“

(Vilnius: Homo liber, 2012)

Voruta. – 2013, birž. 22, nr. 13 (777), p. 4.