Pagrindinis puslapis Pasaulis Išeivija Bistrampolyje susitiko Rusijos lietuviai

Bistrampolyje susitiko Rusijos lietuviai

Aldona RAMANAUSKIENĖ, www.voruta.lt

Liepos 12 dieną Bistrampolio dvare Panevėžio rajone susitiko  Rusijoje gyvenantys lietuviai. Renginyje ,,Rusijos lietuviai – Lietuvai„ apdovanotos lietuvių bendruomenės, tvarkančios ir prižiūrinčios lietuvių tremtinių kapus Sibire. Renginio metu koncertavo Murmansko lietuvių ansamblis ,, Lietuva“

Renginio metu kalbėta apie Sibiro platybėse likusių lietuvių tremtinių kapų tvarkymą. Kultūros tarybai skyrus finansavimą , prie to prisidėjo ir Kupiškio rajone esanti įmonė ,,Durpėta“ 1000 eurų, privatūs  asmenys, vietos lietuviai ėmėsi kapus tvarkyti patys. Šiame renginyje  ir buvo apdovanoti daugelis Rusijos lietuvių bendruomenių tvarkančių kapus padėkos raštais.

,,Misija Sibiras“ vieną kartą per metus važiuoja, jie daugiau edukacinę funkciją atlieka, paveldo propagavimą, o šitie žmonės – išties atlieka realų darbą. Jų darbų apimtys – žymiai didesnės“ – sakė kultūros viceministras Romas Jarockis

Buriatijoje yra 24 lietuvių kapinės, jose  – šeši šimtai kapų. 1989 – asiais ir 2007 – aisiais surengtos ekspedicijos į Buriatiją, pasak bendruomenės pirmininko, buvo naudingos – parengti kapinių brėžiniai, surašyti kapai.

Murmansko lietuvių bendruomenė susikūrusi daugiau nei prieš dvidešimt metų – viena iš aktyviausių puoselėjančių lietuvybę Rusijoje. Dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva“ daug koncertuoja Murmanske, o Lietuvoje  vieši ne pirmą kartą.

,,Atsakomybė didelė. Nors mes ir iš Šiaurės, stiprūs žmonės, bet norim parodyti, kad lietuviškos dainos , kurias mes dainuojam labai giliai sujaudina. Kur mes bebūtume mes mylim Lietuvą ir norim, kad ir mūsų Lietuva nepamirštų ir mylėtų“- sakė Murmansko lietuvių bendruomenės narys Vytautas Pozniakovas.

Lietuvių liaudies dainas atliekamas  ansamblio ,,Lietuva“ dainavo visi susirinkusieji  renginio dalyviai. Iš tiesų  iki ašarų buvo jaudinančios akimirkos.

Bistrampolio dvaro  koncertų salėje veikė septynerių metų į Krasnojarsko kraštą ištremto Sauliaus Sidaro, pėsčiomis išvaikščiojusio beveik visą Sibirą, fotografijų paroda.Jo nuotraukose atsispindi kiekvienam lietuviui pabuvojusiam Sibiro platybėse skaudūs kadrai, kuriuos  prisiminti nėra malonu.

Vienoje iš nuotraukų užfiksuota rezoliucija, kuria liepta sušaudyti 100 žmonių, o J. Stalinas rekomenduoja 300. Kitoje nuotraukoje matome išdidžius ,,komunizmo statytojus, o šalia – vaikus su aliuminio puodukais, dėkojančius tėvui J.Stalinui už laimingą vaikystę“.

Sauliui Sidarui kaukę teko dėtis žinant, kad J.Stalino paliepimu jo tėvas buvo nušautas, mama nuo tremties pergyvenimų suparalyžiuota, o jis su broliu atsidūrė už daugiau 5 tūkstančių kilometrų nuo savo gimtų namų. Jo fotografijų kolekciją sudaro nuotraukos nuo 1941 metų iki šių dienų. Dabartinėse nuotraukose atsispindi Sibiro gamta, kurią jis kas vasarą tyrinėja su geologais.

Šią vasarą atsisakė ekspedicijos dėl labai svarbios priežasties. Jis lankė lietuvių kalbos kursus Vilniuje. Šios žinios jam pravers stiprinant Krasnojarsko lietuvių bendruomenę. Joje apie 500 narių, todėl labai jaučiuosi ten reikalingas o galėčiau persikelti į Lietuvą. Krasnojarske gyvenantys lietuviai jų yra apie 5000 vienaip ar kitaip paliesti tremties.

,,Murmanske gyvena  apie 20 tautinių mažumų tai: komiai, totoriai, moldavai, armėnai. Lietuviai išsiskiria  kultūriniu aktyvumu. Mūsų ansamblis visuose renginiuose yra laukiamas, jaučiamės lyg žvaigždės“, – pasakojo ansamblio vadovė gydytoja Elena Masiukaitė. Jos tėvas kilęs iš Širvintų krašto, prieš 23 metus, šią bendruomenę įkūrė. Joje dalyvauja apie 300 narių

Visi šventės, kurią vedė kunigas dr, Rimantas Gudelis, dalyviai buvo šiltai priimti. Su Rusijoje gyvenančiais lietuviais kunigas dr. Rimantas Gudelis palaiko ryšius, jie dalyvauja Bistrampolio rengiamuose  festivaliuose. Dvaro savininkas dr. Rimantas Gudelis patarnauja lietuvių bendruomenėms Rusijoje ir jų prašymu prisiėmė šią atsakomybę vykdyti lietuvių tremtinių kapų tvarkymo projektą. Atvykę Rusijos lietuviai dalyvavo Pasaulio lietuvių  bendruomenės Seime.