Pagrindinis puslapis Sena Voruta Biržų vardui – 555

Biržų vardui – 555

2010 m. balandžio 14 dieną sukanka 555 metai, kai Biržų vardas pirmą kartą buvo paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Tai padaryta Lietuvos-Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio 1455 04 14 dovanojimo rašte Radvilai Astikaičiui.
 
Lenkijos-Lietuvos karaliaus Kazimiero Jogailaičio dovanojimo raštas Radvilai Astikaičiui
 
Pats karalius Kazimieras, Dievo malone Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusios, Prūsijos, Žemaitijos ir kitų žemių Didysis Kunigaikštis.
 
Šiuo mūsų raštu suteikėme ponui Radvilai Astikaičiui pagal jo prašymą šešis Rokvėnų žmones, kuriuos bajorai išvijo iš jų tėvonijų, o ponas Radvila apgyvendino juos mūsų Pienionių žemėje.
 
Leidžiame Radvilai tuos žmones iš ten apgyvendinti jo pirktoje Biržų žemėje šalia vokiečių sienos ir šiuo raštu duodame jam minėtus šešis žmones.
 
Rašyta Gardine 1455 m. balandžio 14 d., raštą patvirtino Trakų vaivada Mykolas Kęsgaila.
 
Trimitai
 
Trąby, arba pažodžiui išvertus Trimitai, – lenkiškas herbas, naudotas ir Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Herbe pavaizduoti trys išdėstyti trimitai arba ragai. Jis pirmą kartą paminėtas 1398 m. Šį herbą turėjo netoli 200 šimtų giminių.
 
1413 m. Horodlės unijos metu 47 lenkų bajorų šeimos suteikė savo herbus 47 Lietuvos bajorų šeimoms. Trimitų herbą tada gavo ir Astikai. Kristino Astiko sūnus Radvila Astikas buvo Radvilų giminės pradininkas.
 
1547 m. Radviloms gavus kunigaikščių titulą ir Erelio herbą, įvairiuose piešiniuose, herbuose ereliui ant krūtinės dažnai būdavo vaizduojamas senasis Radvilų giminės herbas – Trimitai.
 
1547 m. Radviloms gavus kunigaikščių titulą ir Erelio herbą, įvairiuose piešiniuose, herbuose (šiuo atveju ant koklio) ereliui ant krūtinės dažnai būdavo vaizduojamas senasis Radvilų giminės herbas – Trimitai.
 
 
Nuotraukoje: 1547 m. Radviloms gavus kunigaikščių titulą ir Erelio herbą, įvairiuose piešiniuose, herbuose (šiuo atveju ant koklio) ereliui ant krūtinės dažnai būdavo vaizduojamas senasis Radvilų giminės herbas – Trimitai