Pagrindinis puslapis Lietuva Berčiūnuose – stovykla ateitininkams ir jų draugams

Berčiūnuose – stovykla ateitininkams ir jų draugams

Šią savaitę Berčiūnuose, Panevėžio r., prasidėjo pirmą kartą Lietuvoje vyksta ateitininkų sendraugių stovykla „KompASaS 2012“.

Jos programa orientuota į mokslus baigusiuosius, tačiau kartu pritaikyta ir mažiesiems šeimų nariams. Todėl į Berčiūnus yra susirinkę ateitininkai sendraugiai ir jų šeimų nariai, draugai bei visi, kam artimos Ateitininkų organizacijos idėjos, kas nori iš arčiau susipažinti su ateitininkija ir jos veikla.

Stovyklautojai dalyvauja paskaitose, diskusijose ir užsiėmimuose, kurių tematika kiekvieną dieną suskirstyta pagal pagrindines ateitininkų vertybes: katalikiškumą, šeimiškumą, tautiškumą, visuomeniškumą ir inteligentiškumą.

Ateitininkų federacijos pirmininkė Rozvita Vareikienė atkreipia dėmesį į popiežiaus Benedikto XVI raginimą visuomenei atnaujinti savo tikėjimą ir tapti gyvu Prisikėlusio Kristaus ženklu. „Kad tai pasiektume, visų pirma turime pasitikrinti, ar teisinga linkme einame ir kuo vadovaujamės, veikdami savo Tėvynės, Tautos, Bažnyčios, Šeimos labui. Stovykloje svarstome, kokią ateitį mes – ateitininkai – norime matyti ir ką galime nuveikti, kad ateitis tokia būtų“, – sako R. Vareikienė.

Kiekviena stovyklos diena turi skirtingą temą, kuri atskleidžiama dienos paskaitoje. Pirmąją dieną stovyklautojai su ateitininkų dvasios tėvu vyskupu Gintaru Grušu jau diskutavo, kaip jie įsivaizduoja evangelizuotą Lietuvą ir sugeba apginti savo tikėjimą naujosiose viešose vietose.

Stovykloje nagrinėti tautiškumo ir visuomeniškumo klausimai. Vakar dalyviai lankėsi ir Karaliaus Mindaugo motorizuotajame pėstininkų batalione Panevėžyje, kur susipažino su bataliono ginkluote, technika ir ekipuote. Šiandien stovyklautojai kviečiami į simpoziumą apie mokslą ir tikėjimą. Vakare stovyklos dalyviai kausis protmūšyje. Dėmesys taip pat dar bus skiriamas šeimiškumo principui. Šeimų konsultantė Nijolė Kukuraitienė stovyklautojams skaitys paskaitą, poroms ves užsiėmimus.

Kiekviena diena stovykloje pradedamas mankšta, himnu ir vėliavos pakėlimu. Kasdien dalyviai švenčia šv. Mišias, o vakarais po programos gali bendrauti su draugais ir naujais pažįstamais, visų laukia kūrybiniai užsiėmimai, žaidimai, įvairios sporto šakos, vakaro programos prie laužo, šokiai ir pan.

Ateitininkų sendraugių stovykla vyksta prieš šį savaitgalį Kaune organizuojamą Ateitininkų federacijos suvažiavimą. Ateitininkų federacija, prieš porą metų minėjusi organizacijos gyvavimo šimtmetį, rugpjūčio 10 – 12 dienomis vertins jau antrojo šimtmečio pirmųjų metų darbo rezultatus. Kaune gyvenančios šeimos į savo namus priims tuos, kurie atvyks iš kitų Lietuvos vietų ir užsienio.

Suvažiavime taip pat bus renkamas Ateitininkų federacijos pirmininkas, valdyba, taryba, kontrolės komisija, patikslinamos kai kurios Ateitininkų federacijos įstatuose numatytos kompetencijos, papildomos įstatuose įrašytos procedūros, anksčiau nenumatytų aplinkybių atveju.