Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Rusija Bendradarbiaus Lietuvos ir Rusijos ūkininkai

Bendradarbiaus Lietuvos ir Rusijos ūkininkai

2012 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašytas Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Rusijos valstiečių ūkių ir žemės ūkio kooperatyvų asociacijos bendradarbiavimo susitarimas.

Pasak bendradarbiavimo susitarimą pasirašiusio Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininko Jono Talmanto, šiuo susitarimu siekiama sudaryti palankias sąlygas plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto gamybos srityje.

Nuo šiol Lietuvos ir Rusijos ūkininkai dalysis savo profesinėmis žiniomis, įgūdžiais, dalykiniais ryšiais, sieks užtikrinti abiejų šalių ūkininkus atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimą vykdant bendrus projektus.

„Su Rusijos ūkininkais ketiname bendradarbiauti augalininkystės ir gyvulininkystės, žemės ūkio mokslo, maisto produktų kokybės ir saugumo kontrolės, prekybos žemės ūkio produkcija, mokymų srityse“, – sakė J. Talmantas.

Lietuvos ir Rusijos ūkininkai ketina organizuoti susitikimus įvairiais juos dominančiais klausimais, dalyvauti abiejose valstybėse vykstančiuose renginiuose (parodose, seminaruose, konferencijose ir kt.), dalytis mokymų ir konsultacijų žemės ūkio klausimais organizavimo patirtimi.

„Verslas sėkmingai plečiasi, Rusijos vartai veriasi vis plačiau. Džiaugiuosi, kad pavyko nuleisti santykius nuo ministrų lygio iki žemdirbių. Mūsų, ministrų, pareiga ir yra užmegzti ryšius bei skatinti ūkininkų visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą, nepainiojant jokios politikos“, – kalbėjo žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

SXC nuotr.