Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Barbarai Toruńczyk įteiktas Lietuvos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Barbarai Toruńczyk įteiktas Lietuvos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“

Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ spalio 24 dieną įteiktas lenkų eseistei, publicistei, literatūros istorikei, leidėjai Barbarai Toruńczyk. Aukščiausią Kultūros ministerijos apdovanojimą  Krokuvoje įteikė kultūros viceministras Romas Jarockis.

B. Toruńczyk apdovanota už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui (už ilgametį darbą pristatant Lietuvos kultūrą ir literatūrą lenkų skaitytojams), už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

B. Toruńczyk gimė ir užaugo Varšuvoje. Ji yra ilgametė fondo „Zeszyty Literackie” prezidentė bei kas ketvirtį leidžiamo žurnalo „Zeszyty Literackie” steigėja ir jo vyriausioji redaktorė. „Zeszyty Literackie“ yra išskirtinis ne tik Lenkijos literatūrinio gyvenimo reiškinys – su leidiniu bendradarbiavo Czesławas Miłoszas, Wisława Szymborska, Witoldas Gombrowiczius, Josifas Brodskis, Vaclavas Havelas, Seamusas Heaney’s, Adamas Michnikas, Ana Achmatova, daugybė kitų literatūros asmenybių. Žurnalo redakcinės kolegijos nariais yra Stanisławas Barańczakas, Wojciechas Karpińskis, Roberto Salvadori, Tomas Venclova, Adamas Zagajewskis.

Nuo pat žurnalo „Zeszyty Literackie” įsteigimo Paryžiuje 1982 m. B. Toruńczyk populiarina jame lietuvių literatūrą. Dar emigracijoje leidžiamas jos vadovaujamas žurnalas ypatingą dėmesį skyrė lietuvių emigracinei literatūrai, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę – lietuvių literatūrai. Žurnalas „Zeszyty Literackie“ spausdina lietuvių poetų kūrybą, straipsnius, skirtus lietuvių literatūrai, bei lietuvių autorių knygas, tarp kurių didžiausio populiarumo sulaukė B. Toruńczyk redaguotos Tomo Venclovos į lenkų kalbą verstos knygos: poezijos rinktinė „Rozmowa w zimie“ (2 leidimai), esė rinktinės „Eseje o literaturze, Opisać Wilno“, taip pat T. Venclovos ir Č. Milošo pokalbių knyga  „Powroty do Litwy“,  neseniai išleista ir lietuvių kalba.

„Zeszyty Literackie“ visuomet rodo ypatingą dėmesį Lietuvai, Lietuvos ir Lenkijos kultūros ryšiams, beveik kiekvieno žurnalo numerio kronikoje atspindimi Lietuvos įvykiai.

Naujienos iš interneto