Pagrindinis puslapis Naujienos Baltų vienybės diena ir rudens lygiadienis Baroniškių kalvoje

Baltų vienybės diena ir rudens lygiadienis Baroniškių kalvoje

Baltų vienybės diena ir rudens lygiadienis Baroniškių kalvoje

Keliaujama Baroniškių kaimo keliu. Algimanto Stalilionio nuotr.

Ona Striškienė, Panevėžio žygeivių klubo narė, www.voruta.lt

Rugsėjo 22 d. Baroniškių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. buvo švenčiama Baltų vienybės diena, rudens lygiadienis. Panevėžio žygeiviai, panevėžiečiai, tolimų ir aplinkinių kaimų gyventojai pirmiausia susirinko tautodailininko kraštotyrininko Bronislovo Mažylio sodyboje Baroniškių kaime. Norėjusieji apžiūrėjo B. Mažylio asmeninį muziejų, jo drožinėtus kūrinius. Regina Mažylienė visus atvykstančius priėmė vaišindama sodyboje išaugintomis vynuogėmis.

Iš Mažylių sodybos, nešini vėliavomis, keliavo link aukščiausios šio kaimo vietos – Baroniškių kalno. Pakeliui sustojo prie paminklo Baroniškiuose žuvusiems Lietuvos partizanams, pagerbė jų atminimą. Baroniškių ir gretimų kaimų laukuose krito: Steponas Žičkus-Lokys (1924-1946), Jonas Žičkus-Pilypas (1913-1947), Juozas Aleksandravičius-Kurapka (1923-1947), Alfonsas Šipelis-Kiaunė (1921-1945), Aloyzas Masiulis-Tranas (1922-1945), Jonas Žukauskas-Sausiukas (1918-1947), Alfonsas Mažylis-Kotas (1924-1948), Vytautas Mažylis (1926-1948).

Prie paminklo žuvusiems partizanams. Algimanto Stalilionio nuotr.

Ant aukščiausios Baroniškių kaimo kalvos 20 valandą buvo uždegtas Baltų vienybės dienos laužas. Sukraunant laužą talkininkavo Panevėžio žygeivių klubo vadovas Dainius Balčiūnas.

Prisimindama mūsų ir kaimyninių tautų istorija kalbėjo Rasma Buzienė. Ji kvietė būti vieningiems tarpusavyje, su protėviais ir gamta. Bronislovas Mažylis priminė Saulės mūšio, vykusio 1236 m. rugsėjo 22 d., svarbą. Mūšio metu buvo sutriuškintas Kalavijuočių ordinas ir nutraktas baltų žemių užkariavimas. Apie tautos vienybę, dabartinius jos siekius kalbėjo žygeivis, istorinių knygų autorius Algimantas Stalilionis. Apie sudėtingą poeto Pauliaus Širvio gyvenimo, kūrybos kelią, jo šimtąjį gimtadienį priminė Ona Striškienė. Ji perskaitė savo eiles, skirtas poetui.

Prie laužo Baroniškių kalvoje. Algimanto Stalilionio nuotr.

Daug dainų visų kartu išdainuota užvedant Rasmai Buzienei, Donatui Malinauskui. Smagu, jog kartu buvo, prasmingas dainavo Paįstrio folkloro ansamblis „Kultuvė“. Vakaro metu dalintasi duona ir gira. Išsakyti palinkėjimai šalia buvusiems, šaliai ir pasauliui. Dar ilgai vakarota sugrįžus į senąją Mažylių sodybą.