Pagrindinis puslapis Naujienos Balandžio pabaigoje Vilniuje bus pristatomas „Jotvingių kraštas“

Balandžio pabaigoje Vilniuje bus pristatomas „Jotvingių kraštas“

Balandžio pabaigoje Vilniuje bus pristatomas „Jotvingių kraštas“

www.voruta.lt

Programoje:

LMA Prezidento akad. prof. habil. dr. J. Banio sveikinimas

Įžanginis žodis – akad. prof. habil. dr. Vaidutis Kučinskas

Metraščio „Terra Jatwezenorum“ 11 tomo pristatymas

Akad. prof. habil. dr. Arvydas Matulionis

Metraščio vyr. redaktorius S. Birgelis

Pranešimai:

Prof. dr. Bronius Makauskas „Suvalkų sutartis – didysis lūžis bendros Respublikos sampratoje“

Akad. prof. Gediminas Motuza Matuzevičius „Jotvingių kraštas geologų akimis”

Knygos „Jurgis Kriščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ pristatymas

Akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis

Knygos sudarytoja Rita Pauliukaitienė

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas „Punsko krašto lietuvių padėtis. Aktualijos“

Punsko folkloro ansamblio „Alna“ koncertas