Pagrindinis puslapis Kultūra Bagaslaviškyje paminėtos Igno Šeiniaus 125-osios gimimo metinės

Bagaslaviškyje paminėtos Igno Šeiniaus 125-osios gimimo metinės

 

Balandžio 4 d.Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje dalyvavo rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus 125-ųjų gimimo metinių minėjime „Sugrįžimas į tėviškės padangę“, drauge su Švedijos ambasadore Lietuvoje Cecilia Ruthström-Ruin atidarė dokumentinę parodą „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir Lietuvos“.

 

„Igno Šeiniaus aktyvios veikos dėka Stokholmas Pirmojo pasaulinio karo metu tapo svarbiu lietuvių politinės, informacinės ir kultūrinės veiklos centru. Jo dėka buvo žengti svarbūs žingsniai supažindinant Švediją ir Lietuvą, užmegzti ryšiai su žymiais švedų politikais, iškeltas Lietuvos nepriklausomybės siekio klausimas“, – pasakojo buvęs Lietuvos ambasadorius Švedijoje R. Motuzas.

 

Pasak pirmojo vicekanclerio, I. Šeinius ne tik sėkmingai gynė ir atstovavo Lietuvos interesams Švedijoje, bet taip pat siekė šias šalis suartinti. „Iš Švedijos valstybinio archyvo sugrįžusi gausi su I. Šeiniaus diplomatine ir kultūrine veikla susijusi medžiaga lietuvių, švedų, vokiečių, prancūzų ir kitomis kalbomis rodo, kad jis savo gyvenimo misiją įvykdė. Šiandien Švedija mums yra labai artima ir svarbi partnerė. Lietuva su šia šalimi ne tik palaiko glaudžius diplomatinius santykius, bendradarbiauja ekonomiškai ir politiškai, tačiau taip pat organizuoja įvairias kultūros ir ūkio parodas, koncertus“, – sakė R. Motuzas.

 

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas moksleiviams taip pat papasakojo apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai ir kvietė aktyviai dalyvauti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-ečio minėjimo renginiuose.

 

 

Neoficialiu Lietuvos diplomatu Švedijoje Ignas Šeinius (tikroji pavardė – Jurkūnas) tapo 1915 m., kai buvo pasiųstas dirbti Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti Stokholmo skyriaus įgaliotiniu. Svarbiausias veiklos tikslas buvo aukų, surinktų iš kitų valstybių bei įvairių fondų, persiuntimas į Lietuvą ir lietuviams pabėgėliams į Rusiją. I. Šeiniaus veiklos metais, Stokholmo skyrius labai greitai išplėtė savo funkcijas įsijungdamas į politinę veiklą. Taip atsirado pirmoji neoficiali Lietuvos atstovavimo užsienyje institucija.

 

 

2014-04-04 Spaudos tarnyba

 

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

 

Minėjimo dalyviai

 

Kalba Švedijos ambasadorė