Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Aukotojai Vydūno paminklui Tilžėje

Aukotojai Vydūno paminklui Tilžėje

 

Tomas STANIKAS, www.voruta.lt

Gegužės pabaigoje siunčiau visiems prašymą paremti paminklo Vydūnui Tilžėje statybą. Tikėtasi iki birželį planuotos konferencijos, skirtos Vydūno gimimo 150-mečiui, ar iki liepos 6 d. paminklą atidengti Sovietsko muziejuje. Bet nepalankios aplinkybės lėmė kitaip – konferencija negalėjo įvykti, pranešėjai vizų negavo, o muziejui grėsė uždarymas; paminklo atidengimą teko neapibrėžtam laikui atidėti. Kol kas jis patalpintas Rambyno regioninio parko Lankytojų centre vaizdo nuo Rambyno fone – vis arčiau Vydūno miesto.

Draugijos vardu dėkoju visiems padėjusiems šį gražų tilžiškių sumanymą įgyvendinti, ir ypač Donatui Janutai, lietuvybės puoselėtojui iš JAV, apmokėjusiam visas paminklo liejimo išlaidas, ir taipogi Ksaverai Vaištarienei, paaukojusiai ko gero dvi savo pensijas.

 

Aukos,  gautos 2018 m. birželio-liepos mėn.:

 1. Donatas Januta 3500€
 2. Ksavera Vaištarienė 500 €
 3. Eglė Burkšaitytė 300€***
 4. Tomas Stanikas 300 €***
 5. Vaclovas Bagdonavičius 100 €
 6. Juozas Šidiškis 100 €
 7. Aleksandras Žarskus 100 €
 8. OnosJurkšienėsPersonalinėĮmonė 50 €
 9. ApolinarasAntanasTušas50 €
 10. ViktorasJustickis50 €
 11. JurgitaGedminienė50 €
 12. VladasVitkauskas50 €
 13. Jonas AlgimantasBurbulevičius30 €
 14. Bronislava Irena Tumavičiūtė20 €
 15. Algirdas Matulevičius 20 €***
 16. OnutėGrigaitė10 €
 17. AstridaPetraitytė 10 €

Viso gauta į Draugijos sąskaitą – 4640 eurų

Paminklo liejimo kaina   – 3500 eurų.

Pjedestalo pagaminimas –  600 eurų*.

Likutis sąskaitoje – 560 eurų**

*Už pjedestalo ir dviejų žalvarinių lentelių pagaminimą sumokėta 600 eurų grynais, todėl jie į Draugijos sąskaitą nepateko.

**Šis likutis iš paminklui skirtos sąskaitos pervestas į einamąją Draugijos sąskaitą ir bus panaudotas kitiems draugijos reikalams.

***Paryškintos pavardės aukotojų, nepatekusių į anksčiau sudarytą sąrašą

 

2018 m. rugpjūčio 20 d.