Pagrindinis puslapis Kultūra Atverta Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtuali paroda „Tarpukario Lietuvos uniformos“

Atverta Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtuali paroda „Tarpukario Lietuvos uniformos“

Atverta Lietuvos centrinio valstybės archyvo virtuali paroda „Tarpukario Lietuvos uniformos“

 

www.voruta.lt

Lietuvos centrinis archyvas pristato virtualią parodą apie tarpukario Lietuvos uniformas, parengtą stacionarios parodos pagrindu.

Specialieji drabužiai – uniformos buvo ir yra svarbus veiksnys bendruomenėje, asmenų ir grupių santykiuose. Asmenys, vilkėdami uniformas, aplinkai transliuoja vizualines užuominas. Iš dėvinčiojo uniformą yra tikimasi tam tikro elgesio, jis imamas sieti su tam tikru socialiniu statusu, vaidmeniu. Uniformos yra neatsiejamos nuo tokių temų kaip individualumas ir subordinacija, savikontrolė ir identiteto vizualinė išraiška. Šie drabužiai padeda atskirti „savus“ nuo „pašalinių“, sustiprinti esamą hierarchiją, gali būti skirti padėti išsiskirti iš minios ar pasislėpti. Iki šiol nesutariama, kiek stipriai reglamentuota turi būti apranga, kad ji būtų priskiriama uniformų kategorijai. Ar kiekviena aprangos detalė turi būti standartizuota, ar uniformą gali sudaryti tik keli elementai, dėvimi kartu su individualiai pasirinktomis aprangos detalėmis?

Parodoje „Tarpukario Lietuvos uniformose“ galima išvysti įvairių valstybės įstaigų, organizacijų uniformų projektų piešinius, uniformų aprašymus ir asmenų, dėvinčių uniformas, nuotraukas. Rašytiniai uniformų aprašymai, projektų piešiniai atskleidžia kaip jų kūrėjai konceptualizavo uniformą, kaip suprato jos paskirtį ir būdą, kaip ji turėtų būti dėvima. Piešiniai lieti akvarele, dailinti tušu, dalis jų – restauruoti.

Didžiausią parodos dalį sudaro Lietuvos Respublikos kariuomenės uniformų projektų piešiniai. Tik paskelbus nepriklausomybę, prioritetai buvo skiriami ne kariuomenės aprangai, o karių fiziniam ir taktiniam parengimui. Husarų pulko istoriją nagrinėjęs kapelionas J. Vaišnoras aprašė „labai keistą“ pirmųjų raitelių išvaizdą: „[…] inteligentas su plonais batukais, klierikas su ilga sutana, ūkininkas su klumpėmis ar vyžomis“. Tačiau kaip liudija parodos eksponatai, 1920–1923 m. buvo dedamos rimtos pastangos suvienodinti Lietuvos kariškių uniformas, dėmesys buvo kreipiamas į patogumą, estetiką, buvo dairomasi po tuometines kariškių uniformų madas. Parodoje taip pat eksponuojami Lietuvos moksleivių, sukarintų organizacijų, policininkų, medikų, Susisiekimo ministerijos darbuotojų uniformų projektų piešiniai, nuotraukos. Didžioji dalis parodos eksponatų visuomenei pristatomi pirmą kartą.

Kviečiame apžiūrėti parodą!