Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Atsisveikinome su kunigu Egidijimi Kazlausku

Atsisveikinome su kunigu Egidijimi Kazlausku

„Išmokime dalintis tikėjimu su kitais“, – pasakė kunigas Egidijus Kazlauskas 2013 m. liepos 7 dieną paskutinį kartą laikydamas šv. Mišias Punsko bažnyčioje.

Kun. Egidijus trejus metus buvo su mumis mūsų džiaugsmo ir liūdesio valandomis, krikštijo vaikus, laidojo mirusius, mokė Kristaus mokslo ir tikėjimo tiesų.

Šventoms Mišioms baigiantis kunigą E. Kazlauską atsisveikino Punsko parapijos tikintieji ir bendruomenė.

Kunigas Egidijus Kazlauskas darbą sielovadoje tęs Molėtų parapijoje.

sb, punskas.lt

Vaizdo medžiaga: http://punskas.lt/atsisveikinome-kuniga-egidiju-kazlauska/

www.punskas.lt