Pagrindinis puslapis Lietuva Mažoji Lietuva Atminties žygis į Klaipėdos krašto gyventojų žūties vietas

Atminties žygis į Klaipėdos krašto gyventojų žūties vietas

Paminklinis ansamblis 1944-1947 m. badu mirusių ir nužudytų Rytprūsių gyventojų atminimui. Aut. A. J. Aleksandravičienė. Atidengtas 1992 m. birželio 20 d. Vokiečių bendrijos „Edelveisas“ rūpesčiu. Pagėgių savivaldybė, Pagėgių sen. Mikytų k. V. Almonaičio nuotr., 1996 m.

ATMINTIES ŽYGIS 2016 M. SPALIO 9 – 16 DIENOMIS

Į KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ ŽŪTIES VIETAS

Sovietinės Raudonosios armijos daliniams 1944-ųjų spalyje įsiveržus į Trečiojo Reicho valdomą Klaipėdos kraštą, prasidėjo neregėtos vietos civilių gyventojų naikinimo akcijos. Iš 153 793 gyventojų (1939 m. surašymo duomenys) po 1944 ir vėlesnių metų įvykių krašte, manoma, kad išliko 7–10 tūkstančiai  senųjų vietos gyventojų.

                      Siekiant paminėti krašto gyventojų skaudžias netektis, kviečiama š.m. spalio 9–16 dienomis Klaipėdos krašte aplankyti jų žūties vietas ties Klaipėdos, Šilutės ir kitų krašto miestų bei miestelių prieigomis – po sovietinės Raudonosios armijos tankų vikšrais žuvo nekalti civiliai krašto gyventojai. Beginkliai bėgliai – moterys, vaikai, senoliai – neteko gyvybių ar sveikatos ir garbės, menkos bėglio mantos, o vyrai buvo gaudomi ir be teismo šaudomi.

                      Mieli ir gerbiami tėvynainiai, nelikime abejingi artimo skausmui ir netektims, nes joms nėra senaties. Pagerbiant Atminties žygiu krašto gyventojų žūtį, bus giedama ir meldžiamasi už žuvusiųjų vėles, uždegamos atminties žvakelės ir padedami vainikai, gėlės, skaitomi žuvusiųjų vardai.

                      Rokas Flick, profesorius, rašytojas

                     

                      Martynas Ervinas Peteraitis, Vilniaus vokiečių bendruomenės pirmininkas, aktorius

 

                      Vytautas A. Gocentas, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narys