Pagrindinis puslapis Istorija Rezistencija Atidengtas paminklas Lietuvos laisvės armijos vadui Kaziui Veverskiui

Atidengtas paminklas Lietuvos laisvės armijos vadui Kaziui Veverskiui

Paskutinę spalio dieną įvyko Lietuvos laisvės armijos (toliau – LLA) steigėjo, brigados generolo Kazio Veverskio-Senio paminklo atidarymo iškilmės Romainių kaime (Užliedžių sen., Kauno r.).

Architektės Violetos Beigienės ir skulptoriaus Marijaus Petrausko sukurtas paminklas pastatytas K. Veverskio žuvimo vietoje, prie senojo tilto per Nevėžį ties Raudondvariu. Projektą finansavo Kauno r. savivaldybė.
Iškilmėse dalyvavo generolo Kazio Veverskio-Senio giminės ir artimieji, Seimo nariai, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovai, Kauno r. meras Valerijus Makūnas, Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjas Svaigedas Stoškus ir vyr. valst. inspektorė Asta Naureckaitė, Šaulių sąjungos ir Kauno įgulos karininkų ramovės atstovai, Kauno r. savivaldybės administracijos paveldosaugininkė Rūta Černiauskienė, Raudondvario, Užliedžių, Vilkijos miesto, Vilkijos apylinkių ir Ringaudų seniūnai, moksleiviai.
Generolas Kazys Veverskis yra vienas žymiausių lietuvių rezistencijos vadų, Lietuvos laisvės armijos įkūrėjas ir vadas, Lietuvos gynimo komiteto narys. Tai asmenybė, susijusi su kova už Lietuvos Nepriklausomybę.
1941 metais, kai grupė karininkų Gedimino pilyje davė priesaiką, Kazys Veverskis-Senis padėjo Lietuvos laisvės armijos pamatus. Ji viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo ginkluotą kovą prieš sovietinį režimą. Kazys Veverskis, būdamas Lietuvos laisvės armijos vadu, 1944 m. liepą įkūrė Lietuvos gynimo komitetą. Veždamas LLA dokumentus buvo užpultas iš pasalų ir žuvo 1944 m. gruodžio 28 d.
1994 m. K. Veverskio žuvimo vieta buvo sutvarkyta, pastatytas ąžuolinis koplytstulpis. 2002 m. jo žuvimo vieta įtraukta į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, o dar po trijų metų paskelbta valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
1997 metais Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu po mirties Kazys Veverskis-Senis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I –ojo laipsnio ordinu. 1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jam po mirties suteiktas brigados generolo laipsnis. Kazys Veverskis-Senis prieš penkerius metus perlaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.
Šių metų gruodžio 28 d. bus minimos Kazio Veverskio-Senio žūties 70-osios metinės.
Kontaktinis asmuo:
Asta Naureckaitė
asta.n@heritage.lt
Nuotr. – A.Naureckaitė