Pagrindinis puslapis Europa Lietuva - Lenkija Atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Olštyne

Atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Olštyne

Lenkijos mieste Olštyne 2012 m. lapkričio 9 d. buvo atidarytas Lietuvos garbės konsulatas, kuriam vadovauja garbės konsulė Urszula Lech.

Atidarymo renginyje dalyvavęs užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius pažymėjo, kad Varmijos-Mozūrų regionas yra istoriškai itin svarbus Lietuvai, nes „Rytprūsiuose nuo seno gyveno ir lenkai, ir lietuviai, ir mozūrai, ir lietuvininkai“.

Pasak viceministro, Olštynas yra labai svarbus kultūros, švietimo ir turizmo centras, puoselėjantis geros kaimynystės tradicijas. E. Ignatavičius taip pat pabrėžė, jog kiti metai bus ypatingi tiek garbės konsulatui, „tapsiančiam tiltu, jungiančiu abi šalis“, tiek ir Lietuvai, 2012 m. antrąjį pusmetį perimsiančiai pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

Garbės konsulato atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasadorė Lenkijoje Loreta Zakarevičienė, Lietuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius, Lietuvos garbės konsulai Lenkijoje, Lenkijos užsienio reikalų ministerijos ir Lenkijoje reziduojančių užsienio atstovybių diplomatai, Varmijos-Mozūrų vaivadijos, Olštyno miesto valdžios, verslo, mokslo ir kultūros atstovai.

U. Lech yra pirmoji Lietuvos garbės konsulė Lenkijos šiaurės rytuose esančiame Olštyno mieste ir šeštoji šioje šalyje. Garbės konsulai, remdamiesi tarptautinėmis sutartimis, susitarimais su buvimo valstybe ir kitais toje valstybėje galiojančiais teisės aktais, vykdo konsulines funkcijas, gina Lietuvos piliečių ir juridinių asmenų interesus priimančiosios valstybės konsulinėje apygardoje, prisideda prie draugiškų dvišalių santykių vystymo.

Lietuvos URM inf.

www.nemunas.info

Nuotraukoje: E. Ignatavičius