Arkivysk. G. Grušas Ukrainoje. Sekmadienio Mišios Berdyčivo šventovėje

Arkivysk. G. Grušas Ukrainoje. Sekmadienio Mišios Berdyčivo šventovėje

Berdyčivo Karmelio kalno Marijos šventovė 

www.vaticannews.va

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas lankosi Ukrainoje. Vizitą jis pradėjo šeštadienį apsilankydamas Lvive, sekmadienį Berdyčivo šventovėje aukojo Karmelio kalno Marijos atlaidų Mišias. Toliau vizito programoje – Kyjivas ir nuo karo nukentėjusios vietovės.

Dėl karo, ypač dėl rusų vykdomo miestų ir gyvenviečių apšaudymo, piligrimystės Ukrainoje šiais metais yra ribojamos. Berdyčivo Karmelio kalno Dievo Motinos atlaiduose, į kuriuos kitais metais atvykdavo ne mažiau kaip 20 000 piligrimų, šiemet dalyvavo tik artimiausios apylinkės tikintieji. Dėl saugumo ir pagrindinės atlaidų Mišios, kurioms šeštadienio vakarą vadovavo Lvivo lotynų apeigų katalikų arkivyskupas Mieczyslawas Mokrzyckis, o sekmadienį – Vilniaus arkivyskupas arkivyskupas Gintaras Grušas, vyko ne aikštėje priešais šventovę, bet Berdyčivo bažnyčios kriptoje.

Sekmadienio Mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas komentavo Ukrainos vyskupų sprendimą paskelbti Kryžiaus metus. Šiuolaikiniame pasaulyje daug žmonių kenčia, žino, ką reiškia stovėti prie kryžiaus. Tačiau sunkiausiais laikais mes, krikščionys, gavę prisikėlimo pažadą, esame pašaukti būti vilties liudytojais, sakė arkivyskupas Grušas. Prie kryžiaus niekada nestovime vieni, bet kartu su Marija, Jėzaus Motina ir mūsų Motina. Ir šiandien, šioje Marijos šventovėje, esame kviečiami priimti Mariją kaip savo Motiną ir patikėti savo gyvenimą jos globai.

„Šiandien Marija ragina mus melstis už taiką. Už taiką pasaulyje ir Dievo taiką kiekvienoje širdyje. Malda ir pasninku galime įveikti piktojo, kuris klajoja po pasaulį, siekdamas pražudyti sielas, klastą. Todėl šiandien, susirinkę prie mūsų Motinos, mes patikime savo gyvenimą ir Ukrainos likimą Berdyčivo Mergelei, Šventojo Karmelio kalno karalienei. Turėdami pranašų viltį ir tikėdami Dievo pažadų išsipildymu, prašome Dievo gailestingumo ir taikos. Taikos Ukrainoje, taikos visame pasaulyje, taikas kiekvieno žmogaus širdyje“, – kalbėjo arkivyskupas Gintaras Grušas sekmadienį Ukrainos Berdyčivo Marijos šventovėje. (jm / ugcc.ua / KAI / Vatican News)