Pagrindinis puslapis Uncategorized Aringas Kristoforas Gorodeckis. Šimtmečio akibrokštas

Aringas Kristoforas Gorodeckis. Šimtmečio akibrokštas

www.voruta.lt

– Tai šiurpiai, bet kartu ir viltingai skandalinga knyga, kurios neturėjo būti, nes jos autorių kelis kartus bandyta nužudyti. O tam, kad galėtų šią knygą išleisti nesutrukdomai, staiga ir netikėtai jos autorius pardavė nuomai naudotą butą M. K Čiurlionio gatvėje Vilniuje.

Šioje knygoje ne tik atskleidžiami faktai apie slaptuose objektuose Lietuvoje paliktas Rusijos priešlėktuvines raketas „Igla“ (kurių buvimo faktą čia pripažino ir Rusijos Užsienio reikalų ministerija, bandydama taip sutrukdyti Lietuvos priėmimą į NATO), bet ir pasakojama kaip buvo ir yra stengiamasi padėti Lietuvos išdavystės peklon slydusiems ir tebeslystantiems žmonėms.

Knyga 100-čio akibrokštas daugeliu požiūriu netelpa į standartinių knygų rėmelius. Perskaitę ją sužinosite visą eilę, be jau paminėtųjų, dar kitų Lietuvos dvasiniam atgimimui svarbių slėpinių. Slėpinių, kurių atskleidimas palengva dar plačiau nei dabar išgarsins ne tik geografine, bet ir dvasine Europos širdimi esančią Lietuvą bei Lietuvos tautą.

Ši knyga yra labai įvairiapusė ir daugiaplanė. Tad skaitytojas, kuriam rūpi Lietuvos dabartis ir ateitis, ras joje naujų faktų ir idėjų tiek dvasingumo, tiek politologijos, tiek istorijos, tiek etnologijos bei dar kitose srityse bei naujai atvertose jų plotmėse.

Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliografijos duomenų banke (NBDB). Knygos ISBN 978-475-137-0.

Norintys perskaityti šią knygą ieškokite jos bibliotekose ir internetinėje parduotuvėje http://www.patogupirkti.lt/knyga/Simtmecio-akibrokstas.html . Dvigubai pigiau šią knygą galite įsigyti iš autoriaus. Kreiptis tel. 868247724. Pirkdami šią knygą suteiksite galimybę autoriui išleisti dar kelias kitas Lietuvos dvasiniam atgimimui būtinai reikalingas knygas. Tad darbuokimės ir kovokime už Lietuvos dvasinį atgimimą kartu.