Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - Argentina Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė „Nemunas“ iš Berisso koncertavo Joninių šventėje Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje

Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė „Nemunas“ iš Berisso koncertavo Joninių šventėje Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje

Sociedad Cultural Lituana de SS. MM. „Nemunas“ de Berisso

Lietuvių savišalpos ir kultūros draugija „Nemunas“ 

Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė „Nemunas“ iš Berisso miesto koncertavo birželio 24 d., Joninių šventėje Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje, Montevidėjuje, Urugvajaus Respublikos Rytuose. „Nemunas“ pristatė programą, kuri vadinosi „Protėvių žemė: nuo aušros iki saulėlydžio“, per kurią buvo vaidinama pasaka, kurioje vaizduojama viena diena Lietuvos kaimuose, kaip žmonės dirbdavo nuo saulėtekio, kai moterys eidavo pasitikti saulės. Vėliau šoko visus darbo šokius, pvz., Šiaudai be grūdų, Aštuonnytis, o po jų – bendravimo šokius. Po jaunųjų susipažinimo buvo vestuvių ceremonija (apie Rezginėlę ir Papleštauodegį), o tuomet pristatė šventinius šokius – Alučio puota ir Polka opa opa.

 

Renginyje  dalyvavo  ir vienintelė  muzikos grupė ,,Sutartinis“, ji  grojo gyvai. Lietuvos universitetų praktikantės Evelina Nedzinskaitė ir Dovilė Keturakytė  grojo ,,Lietuva brangi“ (kanklės),  ,,Stoviu aš parimus“ (kanklės),  ,,Mūsų dienos kaip šventė“ (gitara) ir  ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ (gitara).

 

E. Nedzinskaitė ir  D.Keturakytė yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo mainų paramos fondo studentų praktikantės lituanistinėse mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir baltistikos centruose 2017–2018 mokslo metams ir atlieka praktiką „Nemuno“ lietuvių draugijoje Berisso mieste Argentinoje.

„Nemunui“, kuriam vadovauja Analia Dulke ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis dalyvavo 2000 m. Šiaurės šokių šventėje Toronte (Kanada, taip pat planuoja dalyvauti 2018 m. Dainų šventėje Lietuvoje, kuri vyks birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje. 20-oji dainų šventė „Vardan tos…“ skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.