Pagrindinis puslapis Istorija Archyve surastas partizano Vytauto Prabulio-Žaibo gimimo įrašas

Archyve surastas partizano Vytauto Prabulio-Žaibo gimimo įrašas

Archyve surastas partizano Vytauto Prabulio-Žaibo gimimo įrašas

Būdviečio parapijos 1923 m. gimimo akto įrašas Nr. 14. Kęstučio Vaičiūno nuotr.

Gintaras LUČINSKAS, e-ausra.pl

2019 m. pabaigoje išleistoje knygoje „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“, istorinėje apybraižoje partizanams Jurgiui Krikščiūnui-Rimvydui ir Vytautui Prabuliui-Žaibui atminti, apie Žaibą rašoma: „Apie iš Punsko parapijos kilusį buvusio Mockavos kaimo Vytautą Prabulį žinome nedaug. Laisvojoje internetinėje enciklopedijoje Vikipedija galima perskaityti, kad Vytautas Prabulis-Žaibas buvo vienas garsiausių Suvalkų krašte veikusių lietuvių partizanų, kad jo tėvai Mockavoje turėję didelį ūkį. Partizano gimimo data nežinoma.

Mockava prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausė Punsko parapijai, tad paieškas pradėjome nuo Punsko valsčiaus metrikacijos skyriaus 1922 m. knygų. Nors valstybės siena buvo nustatyta 1920 m., tėvai ne kartą vogčiomis pereidavę Lietuvos ir Lenkijos sieną (administracijos liniją – G. L.) ir savo vaikus krikštydavę Punsko bažnyčioje. […]

Vienas seniausių Mockavos kaimo gyventojų Vytautas Busilas teigė, kad Vytautas Prabulis galėjo būti 1927 ar 1928 m. gimimo.“ Taip pat šioje knygoje minima, kad Žaibas partizanavo nuo 1945 m. pavasario.

Šių eilučių autoriui atrodė, jog Vytauto Prabulio gimimo data yra „pajauninta“, nes partizaninio karo pradžioje (pirmajame kovų etape) 17–18 metų jaunuoliai – itin retas atvejis.

Peržiūrėjus keletą istorinių-memuarinių knygų pavyko rasti duomenų apie partizaną Vytautą Prabulį.

Knygoje „Trečioji vėliavos spalva“ autorės Aldonos Vilutienės sudarytame Tauro apygardos partizanų sąraše įrašyta: „Nr. 1646. Prabulis Vitas-Žaibas iš Mockavos k. ? – 1949 12 žuvo Šlynakiemio k. Punsko valsč., pas Jakimavičių, išdavė P. Poznėkas.

Knygoje „Ištark mano vardą“ autorių Justino Sajausko ir Aldonos Vilutienės sudarytame Tauro apygardos partizanų vardyne įrašyta: „Nr. 288. Prabulis Vitas-Žaibas iš Mockų k. Sangrūdos valsč. ? – 1949.12.13. Žuvo Šlynakiemio k. Punsko valsč. pas Jakimavičių. Kartu žuvo J. Krikščiūnas-Rimvydas. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė prisiminimų knygos „Buvau partizanų ryšininkė“ skyrelyje apie partizaną Vytautą Prabulį-Žaibą rašė, jog jis gimė 1923 metais Mockavos kaime, laisvoje Lietuvoje. Kitų duomenų (valsčius, parapija ir pan.) nepateikta. Autorė dar mini, kad Žaibas partizanavo nuo 1945 m. pavasario bei priklausė Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-ajai kuopai, kurios veikimo teritorija buvo ir „Suvalkų trikampyje“.

Kadangi istorijos liudytoja Teklė Pauliukonytė-Kalvinskienė teigė, jog Vytautas Prabulis gimė laisvoje Lietuvoje, bet ne Lenkijos okupuotoje Lietuvos dalyje, paieškos sutelktos į Sangrūdos (dėl nurodyto Mockų k.) ir Būdviečio (dėl nurodyto Mockavos k.) parapijų gimimo metrikų knygas. Atlikti archyvinę paiešką pagelbėjo vilnietis, Užnemunės istorijos tyrinėtojas Kęstutis Vaičiūnas.

Lietuvos valstybės istorijos archyve saugomoje Seinų vyskupijos Būdviečio Rymo-katalikų parapijos 1923 m. gimimo metrikų knygoje aptiktas įrašas Nr. 14:

Kūdikio vardas ir pavardė: Vytas Prabulis.

Kada gimė: 1923 m. sausio 28 d.

Kur gimė: kaimas Mockava, Būdviečio valsčius, Seinų apskritis.

Kūdikio tėvai (vardai ir pavardės, jų amžius, užsiėmimas, gyvenamoji vieta): Vincas Prabulis, 56 metų ir Marė Makauskaitė Prabulienė, 40 metų, ūkininkai, kaimas Mockava, Būdviečio valsčius, Seinų apskritis, parapija Būdviečio.

Kada kūdikis krikštytas: 1923 m. vasario 4 d.

Kas ir kur kūdikį krikštijo: Kunigas Jonas Grajauskas Būdviečio bažnyčioje.

Krikšto tėvai: Vincas ir Rožė Skirkevičiai, kaimas Radziškių, ūkininkai.

Kas padavė žinias: Vincas Prabulis (beraštis).

Partizano Vytauto Prabulio-Žaibo gimimo datos (1923 m. sausio 28 d.) bei vietovės (Būdviečio valsčiaus Mockavos kaimas) paieškos įrodė, kad karantiną galima praleisti prasmingai.

Šaltiniai ir literatūra

  1. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1709, ap. 1, b. 1, l. 16ap-17, akto įrašo Nr. 14.
  2. Pauliukaitienė Rita (sudarytoja). Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji. Punskas, 2019, p. 196, 216, 217, 218.
  3. Pauliukonytė-Kalvinskienė Teklė. Buvau partizanų ryšininkė. Punskas, 2016, p. 57, 58, 67–69.
  4. Sajauskas Justinas, Vilutienė Aldona. Ištark mano vardą. Vilnius, 1999, p. 250.
  5. Vilutienė Aldona. Trečioji vėliavos spalva. Vilnius, 1996, p. 432.

Archyve surastas partizano Vytauto Prabulio-Žaibo gimimo įrašas