Pagrindinis puslapis Sena Voruta Ar tautinių mažumų ir lietuvių bendrijų sąrašas yra tikras?

Ar tautinių mažumų ir lietuvių bendrijų sąrašas yra tikras?

Rinkimams į Europos parlamentą Lietuvos lenkų rinkimų akcija pateikė vadinamąjį Tautinių mažumų ir lietuvių bendrijų sąrašą Nr. 8. Jame yra lyg ir 1 neįvardintos „lietuvių bendrijos“ atstovė, bet ji įrašyta trečia nuo galo, o po reitingavimo tapo paskutinė. Už ją balsavo 0,0001 procentas lietuvių (ar buvusių lietuvių?), taigi minėti lietuvių bendrijų atstovavimą čia yra labai netaktiška.
Į sąrašą įrašytas nelabai žinomas Baltarusių kultūros centro atstovas rinkėjų taip pat išbrokytas ir nustumtas net 8 vietomis žemiau. Panašiai atsitiko ir šešiems Rusų aljanso atstovams (vienas jų yra lietuviška pavarde). Likusieji 16 yra Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nariai: pirmininkas, 3 jo pavaduotojai, 2 referentai ir t. t. Jie taip pat negali atstovauti daugelio gudų, rusų, lenkų organizacijų, nekalbant dar apie 100 kitų tautinių mažumų, kurios apsigyveno Lietuvoje (ukrainiečiai, žydai, latviai, estai, totoriai, karaimai ir t. t.).
Vyriausioji rinkimų komisija sudarė darbo grupę Rinkimų į Europos parlamentą įstatymo 41 ,6, 52, 54 straipsnių pažeidimams išnagrinėti Vilniaus, Šalčininkų rajonuose.
Rinkėjų valią čia kontroliavo šių rajonų administracijos valdininkai, seniūnijų darbuotojai. Jie vertė eiti į rinkimus, balsuoti už sąrašą Nr. 8 ir Vilniaus rajone reitinguoti numerius 1, 3, 5, 7, 24, o Šalčininkų rajone – 1, 9, 16 numerius. Niekur kitur Lietuvoje ir Europos Sąjungoje nėra rinkimų apylinkės, kur būtų dalyvavę 72% rinkėjų ir 94% jų balsavę už vieną partiją (Vilniaus rajono Mažųjų Lygainių apyl.).
Buvo ir perkami rinkėjų balsai dovanomis, išmokomis, ekskursijomis, kompensacijomis, įdarbinimu ir kitokia šalpa, nemokamu vežimu balsuoti, pažadais atlyginti už balsavimą po rinkimų. Agituota daugiausiai ne politiniu, o tautiniu pagrindu.
Namuose balsuota pažeidžiant balsavimo namuose tvarką, nesant komisijos narių (nesudarant galimybės jiems stebėti) ir nesant reikiamo rinkimų komisijos narių skaičiaus, nesutvarkius balsuoti namuose formos P6, ją interpretuojant subjektyviai, pažeidžiant rinkimų grafiką, agituojant rinkimų metu ir galimai klastojant balsus. Dėl to tik Vilniaus rajone birželio 5 d. namuose surinkta 2340 balsų, o birželio 6 d. – 3008 balsai (niekur kitur Lietuvos rajonuose tiek nesurinkta).
Vilniaus, Šalčininkų rajonų savivaldybių pareigūnai, naudodamiesi tarnybine padėtimi, sudarė sau ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijai išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas. Instrukcijos rinkėjams balsuoti už sąrašą Nr. 8 buvo pagrįstos gąsdinimais, esą Lietuvos Respublika uždarys lenkiškas mokyklas, sulietuvins lenkus ir kitas tautines mažumas, negrąžins jiems žemės, nesilaikys Europos standartų. Tai skelbia ir su Lietuvos lenkų rinkimų akcija susijusiame laikraštyje „Tygodnik Wileńsczyzny“ (2009-06-04 – 2009-06-10), kuris balsavimo dienomis platintas rinkimų apylinkėse kartu su lapeliais, kuriuose buvo pažymėta, kaip balsuoti.

Voruta. – 2009, bir. 20, nr. 12 (678), p. 16.

Naujienos iš interneto