Pagrindinis puslapis Autoriai Zinkevičius Zigmas Zigmas Zinkevičius. Apie žodį „boba“

Zigmas Zinkevičius. Apie žodį „boba“

Zigmas Zinkevičius. Apie žodį „boba“

Akad. prof. habil. dr. Z. Zinkevičius

Akad. Zigmas ZINKEVIČIUS, www.voruta.lt

Dingstį parašyti šį straipsnelį davė Seimo nario Arūno Valinsko „išsišokimas“, sukėlęs nemažą politikų (gal tiksliau politikierių) šurmulį, kurį išplatino žiniasklaida. Dėl to pykti ant jos nereikėtų, nes juk tai jos duona.

Šių eilučių autorių, lietuvių kalbos istoriką, apie žodį boba ne kartą klausinėjo tiek pažįstami, tiek nepažįstami žmonės. Girdėta, kad šiuo klausimu norima oficialiai kreiptis į kalbininkus. Nepriklausydamas jokiai lituanistikos institucijai straipsnelio autorius reiškia tik savo asmeninę nuomonę. Ką apie šį žodį gali pasakyti kalbos istorikas?

Žodis boba yra lietuviškos kilmės, ne slavizmas, kaip neretai manoma. Tai jau seniai, maždaug prieš 90 metų, įrodė žymusis mūsų kalbininkas Kazimieras Būga, žr. jo Rinktinių raštų 2 t., 40 p. Be kita ko, lietuvišką kilmę rodo ir šaknies tvirtapradė priegaidė (bóba), kurios dėsningas atitikmuo latvių kalboje yra latvių tęstinė priegaidė (latv. bãba), rodanti žodį esant labai seną baltų veldinį. Jeigu būtų slavizmas, lietuvių kalboje lauktume tvirtagalės, o ne tvirtapradės priegaidės.

Pirmykštė šio žodžio reikšmė buvo teigiama, artima žodžio moteris reikšmei. Ji daug kur gyvojoje kalboje (tarmėse) išliko iki šių dienų. Tai – „ištekėjusi (sena) moteris“, „motinos motina (senelė)“, „žmona, pati“ ir pan. Neigiamą reikšmę šis žodis galėjo gauti dėl jo siejimo su panašiai skambančiu slavų žodžiu baba (plg. rusų баба, lenkų baba), turinčiu ne tik teigiamas, bet ir neigiamas reikšmes. Dėl to siejimo žodis boba net pats ilgą laiką buvo laikomas slavizmu, bet tai, kaip minėta, klaidingas požiūris.

Dabar žodis boba lietuvių kalbos tarmėse turi daug įvairių reikšmių. Jų priskaičiuojama net apie 30–40, kurių bent dalis galėjo atsirasti dėl slavų kalbų poveikio. Daugelis tų reikšmių neturi neigiamo atspalvio, pvz., „kaimo akušerė (priėmėja)“, „tiks stulpas (puodynėms pakabinti ir pan.)“, „prietaisas tinklui traukti, smulkiems daiktams kelti, rąstams į žemę kalti ir pan.“, „į sieną įdedamas pagalys vytuvams uždėti“, „dar neiškrėstų javų kūlys“ ir kt. Ryškiausią neigiamą atspalvį šis žodis gauna kalbant apie bailų, ištižusį, silpnos valios vyrą, pvz., esi boba, o ne vyras. Panaši reikšmė turima ir slavų kalbose. Neigiama žodžio boba reikšmė taikoma ne tik vyrams, bet ir moterims.

Platus žodžio boba reikšmių diapazonas sudaro sąlygas įvairiai šį žodį interpretuoti, visokioms su juo susijusioms spekuliacijoms, ypač kai siekiama sensacijos ar piktų tikslų. Tuo anaiptol negali būti pateisinamas p. A. Valinsko, neapdairiai pavartojusio prieštaringos reikšmės žodį, elgesys.

Voruta. – 2010, geg. 8, nr. 9 (699), p. 1, 3.

Naujienos iš interneto