Apie Ambraziejų Jakavonį

Vytautas Česnulis

Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne informacija apie kunigą yra dviem pavardės variantais: Jakavonis (19 bylų) ir Jakovonis (5 bylos). 7-nios bylos nereikšmingos: prašymai vyskupijai atleisti nuo užsakų besituokiančius, sutuokti giminaičius ir pan.

Atrodo, kartojasi dokumentas – rekomendacija J. Bagdonavičiui stoti į kunigų seminariją.

Pateiksiu bylų sąrašą; tik ne visur užrašiau metus.

A. Jakavonis:

F. 318, b. 938 – Eitminiškių klebono įvairūs dokumentai, 1944 m.

F. 318, b. 9225 – A. Jakavonio žinios apie parapiją, 1942 m.

F. 318, b. 22795 – žinios apie Jakavonį

F. 318, b. 30048 – įvairios žinios apie Kalvariją, dekanato kunigus (ir Jakavoni)

F. 318, b. 18868 – Eitminiškių parapijos vizitacijos aktas (ir esant Jakavoniui)

F. 318, b. 9233 – Gervėčių klebono A. Jakavonio byla, 1927 m.

F. 318, b. 28718 – Jakavonio anketa ir kt., 1912-28 m.

F. 318, b. 19063 – A. Jakavonio byla, 1911-34 m.

F. 342, b. 31002 – rekomendacija J. Bagdonavičiui stoti į kunigų seminariją

F. 342, b. 15874 – Vilniaus RK konsistorijos raštas dėl formuliarų (ir Jakavonio), 1911 m.

F. 342, b. 18350 – Vilniaus apygardos teismo raštas dėl A. J. Šaukimo į teismą, 1909 m.

F. 342, b. 4055 – Stojančio į seminariją dokumentai, 1906 m.

F. 342, b. 17280 – stojimas į seminariją, 1905 m.

A. Jakovanis:

F. 318, b. 21124 – Eitminiškės, 1931-40 m.

F. 318, b. 26019 – Vilniaus kurijos dokumentai (ir apie Jakavonį), 1930 m.

F. 342, b. 26821 – rekomendacija J. Bagdonavičiui, 1939 m.

F. 342, b. 7060 – stojimas į k. seminariją, 1905 m.

2013. IV. 16  V. Č.

 P.S. Žaliojoje knygelėje „Iš Varėnos II parapijos…“ mano informacija apie Jakavonį (p. 63-66) paremta keliomis aukščiau minėtomis bylomis (ž. Už!).

P. 66 minimas A. Vieštautas – tai P. Kraujalis, ko anuomet nežinojau.  V. Č.