Pagrindinis puslapis Uncategorized Apginkime lietuviškas Vilnijos mokyklas

Apginkime lietuviškas Vilnijos mokyklas

Pagal šiuo metu vykdomą Vilniaus bei Šalčininkų rajonų švietimo įstaigų reorganizacijos planą labiausiai nukenčia mokyklos (darželiai) lietuvių dėstomąja kalba.
 
Ypač kelia nerimą pastaruoju metu atsiradusi tendencija reorganizuojant lietuvišką mokyklą (arba mišrią mokyklą, kuriose gerokai skaitlingesnės lietuviškos klasės), ją prijungti prie lenkiškos arba mišrios švietimo įstaigos. Tuo tarpu nei viena „lenkiška klasė“ neprijungiama prie mokyklos lietuvių dėstomąja kalba. Antai Vėliučionių pagrindinės mokyklos lenkiškose klasėse yra kur kas mažiau mokinių, tik 17, o lietuviškose klasėse – 37. Tačiau Vilniaus rajono savivaldybė šią mokyklą buvo prijungusi prie lenkiškos Kyviškių pagrindinės mokyklos, vėliau – prie Nemėžio mišrios. Rukainių lietuviška pradinė mokykla prijungta prie mišrios Rukainių vidurinės mokyklos.
 
Tačiau nereorganizuojamos žymiai mažesnės lenkiškos mokyklos, pvz., Dūkštų (47 mokiniai), Visalaukės (51), Eitminiškių (55). Dirbtinai įsteigtoje Marijampolio lenkų pradinėje mokykloje yra tik 20 mokinių ir ji nejungiama. Tai akivaizdus lėšų švaistymas.
 
Nepagrįstai, prieš tėvų valią buvo reorganizuota Vilniaus rajono Veriškių lietuvių–lenkų pradinė mokykla, Šalčininkų rajono Poškonių vaikų darželis. Nebuvo atsižvelgta į tėvų parašus ir prašymus palikti šias švietimo įstaigas savarankiškas.
 
Konstatuojame, kad Lenkų rinkimų akcijos valdomuose rajonuose švietimo įstaigų tinklo optimizacija sąmoningai vykdoma taip, kad mažėtų mokinių skaičius mokyklose (darželiuose) dėstomąja valstybine kalba ir didėtų mokinių skaičius lenkiškose švietimo įstaigose. Pavyzdžiui:
 
1. 2008 m. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba iš Rudaminos „Ryto“ lietuviškos gimnazijos atėmė Skaidiškių pradinio ugdymo skyrių ir prijungė prie mišraus Skaidiškių mokyklos darželio. Paskyrus LRA lojalią direktorę, nuo to laiko mokinių skaičius didėja tik lenkiškose klasėse. 2008 ir 2009 metais įsteigtos dvi naujos grupės lenkų kalba.
 
2. Parudaminio pagrindinė mokykla, kurioje buvo 46 mokiniai lietuviškose ir 46 lenkiškose klasėse, buvo reorganizuota ir prijungta prie Juodšilių Letuchovskos vidurinės mokyklos. Po tokios pertvarkos lietuviškose klasėse liko tik 7 mokiniai.
 
3. Valčiūnų gyvenvietėje vaikų darželyje iš 100 vaikų, net 85 lanko lietuviškas grupes, yra tik rusų ir lenkų mokyklos. Tuo tarpu mokyklos dėstomąja valstybine kalba nėra. Tai į kokią mokyklą eis vaikas iš lietuviškų darželio grupių?
 
Prašome sustabdyti lietuvių diskriminaciją:
 
Sustabdyti lietuviškų mokyklų, darželių naikinimą Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.
 
Reorganizuojant lietuviškas švietimo įstaigas, neleisti jų prijungti prie mišrių arba prie lenkiškų švietimo įstaigų. Prašome neleisti Rukainių lietuvišką mokyklą prijungti prie mišrios Rukainių pagrindinės mokyklos.
 
Jei gyvenvietėje yra tik viena švietimo įstaiga valstybine kalba, ji turi išsaugoti savarankiškos įstaigos statusą.
 
Išlaikyti Veriškių pradinės mokyklos ir Poškonių darželio savarankiškumą.
 
Išsaugoti Vėliučionių gyvenvietėje pagrindinės mokyklos savarankišką statusą, sustabdyti jos prijungimą prie mišrios Nemėžio gimnazijos.
 
Kadangi yra akivaizdi lietuviškų mokymo įstaigų diskriminacija Vilnijos krašte, reikalaujame jas perduoti Švietimo ir mokslo ministerijai ir, siekiant integruoti Vilnijos krašto žmones į Lietuvos valstybės kultūrinį, socialinį gyvenimą, siūlome laipsniškai pereiti prie mokymo tik valstybine kalba. Ugdymą tautinių mažumų kalba palikti tik sekmadieninėse mokyklose ir fakultatyvuose.
 
Nuotraukose:
 
1. Gegužės 4 d. piketas prie Seimo rūmų prieš Vilniaus ir Šalčininkų r. vykdomą tendencingą lietuviškos mokyklos reorganizaciją
2. Kalba Veriškių pradinės m-klos mokinio mama Rasa Striaukienė
3. Gegužės 4-osios piketo prie Seimo rūmų akimirka
 
Voruta. – 2010, geg. 8, nr. 9 (699), p. 1, 3.