Pagrindinis puslapis Uncategorized Apdovanoti geriausi gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ darbai

Apdovanoti geriausi gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ darbai

Balandžio 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje apdovanoti gamtos mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojai. Apdovanoti 34 geriausių darbų autoriai ir jų vadovai. Konkursui pateiktuose mokinių eksperimentuose daugiausiai dėmesio skirta aplinkai, žmogaus sveikatai ir žemės ūkiui.

Būsimus mokslininkus ir tyrėjus sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius Algirdas Sakevičius.

„Džiaugiamės, kad šio konkurso dėka sudėtingi gamtos mokslai populiarėja. Smagu, kad ketvirtą kartą rengiamas „Mūsų eksperimentas“ tampa jau tradicija, skatinančia mokinius tyrinėti, eksperimentuoti ir padėti mūsų šaliai žengti inovacijų plėtros keliu. Linkiu konkursui augti, nes ateitis – gamtos ir technologijos moksluose“, – sakė L. Žadeikaitė.

Komisijos nuomone, „Mūsų eksperimentui“ pateikiami darbai kasmet vis gerėja, mokiniai kūrybiškai naudojasi mokyklose turimomis priemonėmis, įranga, geba planuoti eksperimento eigą, ją fiksuoti kurdami filmuotą medžiagą.

Konkurso laureatams įteikti diplomai, leidyklos „Šviesa“ ir žurnalo „National Geographic Lietuva“ įsteigti prizai. Aktyviausiems vadovams, paruošusiems laureatų komandas, padovanota trumpalaikė stažuotė į Belgijos gamtos mokslo centrus.

Renginio dalyviai taip pat klausėsi paskaitos „Ar aš galėčiau kurti lazerius?“, kurią skaitė ir savo sėkmės istorija dalinosi UAB „MGF Šviesos konversija“ lazerių inžinierius-konstruktorius Darius Gadonas.

Baigiamojo renginio metu pristatyti ir papildomai apdovanoti trys labiausiai mokytojų asociacijoms patikę konkurso darbai. Vieną išrinko biologijos, antrą – chemijos, o trečią – fizikos mokytojų asociacija.

Veronika Šumilova iš Vilniaus Viršuliškių mokyklos pristatė darbą „Muzikos ir skirtingų jos stilių poveikio bakterijų augimui tyrimas“. Mokinė tyrė klasikinės ir šiuolaikinės muzikos poveikį įvairių bakterijų augimui: formuojamų kolonijų skaičiui, formai ir dydžiui. Ji nustatė, kad muzika turi bakterijų augimą slopinančių savybių.

Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijos vienuoliktokai Jurgis Vaiginis, Juneta Šivickaitė ir Anastasija Jodko konkursui pateikė darbą „Vandeniui atsparių paviršių kūrimas“. Komanda gimnazijos chemijos laboratorijoje ėmėsi kurti hidrofobinį paviršių. Gimnazistai pasakojo, kad hidrofobinių paviršių technologija atkartoja gamtoje esantį reiškinį – vandens lašelius ant lotoso lapo: vanduo bei nešvarumai lengvai nuteka lapo paviršiumi, nepalikdami jokių pėdsakų. Remiantis šia technologija sukurti vandeniui atsparūs paviršiai neleistų kauptis nešvarumams ir galėtų palengvinti žmonių buitį.

Palangos Senosios gimnazijos komanda – Gediminas Barasa, Rosita Ernistaitė , Erika Užkuraitytė, Evelina Šimanskaitė, Meilė Adinavičiūtė – pristatė tyrimą „Saulės audrų aidai Pajūryje“. Tęstiniame darbe gimnazistai tyrinėjo Saulės aktyvumo įtaką organizmui. Jie stebėjo, kokią įtaką didėjantis Saulės aktyvumas ir stiprėjantis Žemės magnetinis laukas daro gyvūnų nagams, matavo, vertino, lygino galvos ir kūno (širdies) radiacinį foną.

Šiemet konkursui buvo pateikti 49 darbai. Konkurso darbų tematika – fizikos, chemijos, biologijos eksperimentai bei jų integraciniai ryšiai. Mokiniai kėlė hipotezes, būsimų eksperimentų tikslą ir uždavinius, naudodamiesi mikroskopais, cheminiais reagentais ir biologiniais preparatais, kompiuterine ir kita įranga atliko savo tyrimus, kurių eigą filmavo ir pateikė „Mūsų eksperimentui“.

Konkurse, skatinančiame gamtos mokslus mokytis įdomiai ir kūrybiškai, dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 9-11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokiniai. Konkursinius darbus, kurie gali būti atliekami per gamtos mokslų pamokas, rengia ne daugiau kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama gamtos mokslų mokytojo.

Konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras. Konkurso partneriai – fizikos, chemijos ir biologijos mokytojų asociacijos.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius