Pagrindinis puslapis Lietuva Rytų Lietuva Antstoliai reikalauja skirti baudą Vilniaus rajono valdžiai už nenuimtas lenkiškas lenteles

Antstoliai reikalauja skirti baudą Vilniaus rajono valdžiai už nenuimtas lenkiškas lenteles

Šarūnas ČERNIAUSKAS

Antstoliai kreipėsi į Vilniaus 1-ąjį apylinkės teismą su prašymu nubausti Vilniaus rajono valdžią už teismo sprendimo nevykdymą. Mat nepaisant teismo nurodymo, lentelės su dvikalbiais užrašais tebedabina Vilniaus rajono gyvenviečių gatves.

2011 m. rugpjūčio 11 d. priimtam teismo sprendimui įgyvendinti duotas terminas baigėsi maždaug šio mėnesio pradžioje. Antstoliai po Vilniaus rajono gyvenvietes, tikrindami teismo sprendimo vykdymą, važinėjo rugsėjo 21 d. Patikrinimo metu nustatyta, kad lentelės su lenkiškais užrašais nukabintos toli gražu ne visur.

Antstoliai atsitiktine tvarka tikrino gatves Maišiagaloje ir Sudervėje. Abiejose gyvenvietėse, gatvėse, kuriose savivaldybė buvo įpareigota pašalinti lenteles su lenkiškais užrašais, jos tebekabojo.

„Akivaizdu, jog teismo sprendimas nėra įvykdytas, o atsižvelgiant į tai, kad joks pranešimas apie teismo sprendimo vykdymo aplinkybes negautas, darytina išvada, jog ir kituose Vilniaus rajono miesteliuose sprendime nurodytos gatvių lentelės nėra pakeistos į lenteles, kuriose gatvių pavadinimai būtų nurodyti valstybine kalba“, – teigiama antstolių rašte teismui.

Be to, pažymima, kad Vilniaus rajono valdžios paaiškinimai, esą namų gyventojai nesutinka nuimti lentelių, yra nepagrįsti. „Teismo sprendime nėra nurodyta jokių išlygų dėl statinių, ant kurių esančios gatvių pavadinimų lentelės turi būti pakeistos, todėl aplinkybė, jog gatvių pavadinimų lentelės yra ant privačių namų, nesudaro pagrindo teigti, jog teismo sprendimas yra įvykdytas“, – mano antstoliai.

Remiantis tokiomis išvadomis, antstoliai prašo už teismo sprendimo nevykdymą pinigine bauda nubausti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorę Liuciną Kotlovską bei nustatyti naują terminą teismo sprendimo įvykdymui.

Šarūno Mažeikos nuotr.

www.delfi.lt