Antaninių atlaidai Vytautavoje

Antaninių atlaidai Vytautavoje

Šventinės procesijos dalyviai. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Juozas Vercinkevičius, www.voruta.lt

Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, esanti Rūdiškių seniūnijoje, šalia Ismonių, Gervinių ir Julijanavos kaimų, atsiradusi 1939 m. šalia Lietuvos–Lenkijos demarkacinės (administracinės) linijos, kuri buvo nustatyta 1923 m. kovo 15 d. Ambasadorių konferencijos nutarimu.

Jaunosios Vytautavos bažnyčios choristės su vadove Ineza Žmuidiniene ir Vytautavos parapijos klebonu kun. Juozu Bakšiu. Mildos Garbuvienės nuotr.

Tiesa, Lietuva nepripažino šios linijos kaip tarpvalstybinės sienos ir toliau ja vadino demarkacine (vėliau administracine) linija. Iki 1939 m. spalio 10 d. Trakų rajone demarkacinė linija ėjo palei Ismonis, Ąžuolijus, Pribonius, Gervinius, Jogelonis, Dergionis, Kapčiškes, Užilgius, Jančiūnus, Daniliškes, Kurkliškes, Keliakiemį, Vilūniškes, Skirmantiškes ir kt.

Šv. Mišias aukoja Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos kancleris –mjr. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis (kairėje) ir Vytautavos parapijos klebonas kun. Juozas Bakšys. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Apie 1934-uosius idėja įkurti bažnyčią prie demarkacinės linijos atsirado Kaišiadorių vyskupui Juozapui Kuktai, kun. Vladui Jezukevičiui ir Vasario 16-osios akto signatarui Donatui Malinauskui. Pastarasis steigiamai Vytautavos bažnyčiai padovanojo 20 ha žemės iš savo Stanislavo bei Paulinavos palivarkų, siūlydamas pavadinti Vytautava, t. y. Vytauto Didžiojo garbei. Bažnyčios statybos darbai prasidėjo tik 1939 m. vėl iš Donato Malinausko dovanoto Paulinavos palivarko kluono. Čia pastatyta ir klebonija. Yra net išlikusios kun. Nikodemo Švogžlio Milžino nuotraukos… Tokios būtų istorijos pabiros.

***

Signataro Donato Malinausko funduotos bažnyčios likimas buvo palankus, nors pačiam sig-natarui teko patirti Sibiro tremtinio likimą 1941 m. ir atsidurti Altajuje, kur visi trys Malinauskai, būdami garbingo amžiaus (vyresni nei 80-ies metų), mirė skurde.

Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko giminaitis gyd. Viktoras Jencius su žmona gyd. Žiedūna. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Parapijiečiai nepamiršo nei bažnyčios, nei Signataro – Didieji šv. Antano atlaidai tai patvirtina. Signataro vardu pavadinta ir Onuškio gimnazija. Per aštuonis dešimtmečius bažnyčia išliko ir 2009 m. buvo atliktas jos kapitalinis remontuotas: stogas uždengtas skarda. Nauji langai buvo jau anksčiau sustatyti, o šiemet Antaninių dalyviai rado ir naujas grindis, kurioms net 12 tūkst. eurų skyrė Trakų rajono savivaldybė.

Šv. Antano atlaiduose Vytautavoje dalyvavo ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius (centre). J. Vercinkevičiaus nuotr.

Per iškilmingas šv. Mišias parapiją aptarnaujantis Aukštadvario klebonas kun. Juozas Bakšys dėkojo visiems geradariams, kurie savo lėšomis padėjo atnaujinti bažnyčios vidų: UAB „Bauwer Group Lietuva“ ir Vidmantui, Trakų rajono savivaldybei ir merui Andriui Šatevičiui, LR Seimo narei Editai Rudelienei, Paluknio lentpjūvei UAB „Medarvitas“ (direktorius  – Darius Perstiniavičius), meistrams Vytui ir Kęstučiui Bieliukevičiams, Grendavės seniūnui Sauliui Janulevičiui, šiuo metu pavaduojančiam Aukštadvario seniūną, zakristijonui Henrikui su šeima, pagrindiniams iniciatoriams – Vytautui ir Danutei Zalieckams bei visiems parapijos geradariams.

Vytautas Zalieckas su žmona Danute atvyko į Vytautavą. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Birželio 12 d., sekmadienį, Didžiuosiuose šv. Antano atlaiduose dalyvavo ir kalbėjo LR Seimo narė Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius ir tarybos nariai Žibutė Orlovskienė, Inesa Židonytė, Antanas Nedzinskas. Meras Andrius Šatevičius pažadėjo skirti lėšų naujai bažnyčios tvorai pataisyti.

Didžiuosiuose šv. Antano atlaiduose dalyvavo LR Seimo narė Edita Rudelienė (antroje eilėje pirma iš kairės). J. Vercinkevičiaus nuotr.

Trakų rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Nedzinskas ir Pivašiūnų seniūnė Rima Čelkonienė. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Iš kairės – Gabrielė Dzencevičiūtė, Ona Kristapavičienė, Juozas Banuškevičius. J. Vercinkevičiaus nuotr.

Antanas Matkevičius iš Bijūnų (kairėje) ir Antanas Bielinis iš Aukštadvario turi apie ką pasikalbėti ir palyginti… J. Vercinkevičiaus nuotr.

Per atlaidus giedojo Grendavės moterų vokalinis ansamblis „Versmė“. Iš kairės  – Regina Karpičienė, Miglė Dalgedaitė, Vida Matulevičienė, Lina Ramanauskaitė, Rima Karčiausiakienė, Joana Giedraitytė. J. Vercinkevičiaus nuotr. 

 

 

Naujienos iš interneto