Amžinybėn palydėta Albina Norkutė- Kairienė, Ramunė

Amžinybėn palydėta Albina Norkutė- Kairienė, Ramunė

2022 m. birželio 5 d., sekmadienio popietę, Lietuvos partizanė, politinė kalinė ir tremtinė ALBINA NORKUTĖ- KAIRIENĖ, RAMUNĖ išlydėta į amžinojo poilsio vietą – Karmėlavos kapines.

Eidama 93-uosius metus, istorinė asmenybė užgeso birželio 3 dieną.

A.Norkutė-Kairienė, Ramunė buvo Kęstučio apygardos partizanė, į rezistencinę veiklą įsijungė dar būdama 15 metų kartu su savo dviem broliais ir trimis seserimis. 1998 m. lapkričio 23 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinio direktoriaus įsakymu jai suteiktas kario savanorio teisinis statusas. 2001 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu ji buvo apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Labas, močiut. Labas, miško sese“ – taip vadinasi devyniasdešimtmečio proga išleista partizanės A. Norkutės-Kairienės, Ramunės knyga, kurioje ji pasakoja apie savo apsisprendimą pasitraukti į miškus ir kovoti už Lietuvos laisvę, areštą, kalėjime praleistas dienas ir tremtį Sibiro GULAG‘e.

Šviesaus atminimo Velionė buvo aktyvi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, puoselėjo partizanų atminimą Tauragės krašte, prisidėdama prie paminklų statybos.

Tegul karžygės Albinos patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Nuotraukos LGGRTC darbuotojo R.Kaminsko