Pagrindinis puslapis Sena Voruta Amžinasis Lietuvos istorijos vainikas

Amžinasis Lietuvos istorijos vainikas

“Diemedžio leidykla” išleido jau anapilin iškeliavusios Onos Matusevičiūtės bei autoriaus  iš Panevėžio knygą “Amžinasis Lietuvos vainikas”. Tai “istorine sakme” pavadinti beletrizuoti pasakojimai apie įvairius Lietuvos įvykius, Lietuvos kunigaikščius, žemaičius bei Žemaitiją.
Leidėjo žodyje rašoma: “tai epinio-pasakojamojo žanro apysaka-sakmė, kurioje remiantis istoriniais šaltiniais yra beletrizuotai vaizduojama mūsų krašto praeitis, romantizuotai piešiami Lietuvos valdovų paveikslai, parodoma jų išmintis, įžvalgumas diplomatijos baruose, išryškinamas kilnumas, pasiaukojimas sunkiomis sąlygomis kuriant valstybę, ją stiprinant, ginant, tvirtinant”.
Daugiausia aprašoma Mindaugo laikų Lietuva.
“Knygos autoriai, bandydami paaiškinti mūsų tautos išlikimo fenomeną istorijos skersvėjuose, ieško priežastingumo ryšio ir jį randa. Tai tautos dora, dvasingumas, senųjų žynių ir valdovų išminintis, prigimtinis tikėjimas dievų valia ir kilnumo triumfas prieš prievartą ir grobuoniškus karus, iš kurių susideda visa mūsų epochos Europos istorija”, toliau rašo leidėjas.
Knygos autorė O.Matusevičiūtė (gim.1908 metais) yra praeito amžiaus iškiliosios inteligentijos atstovė, visą gyvenimą skyrusi Lietuvos istorijos studijoms, archyvinių duomenų analizavimui. Ji mokėjo skaityti bei suprato tekstus daugybe užsienio kalbų (vokiečių, prancūzų, lotynų, graikų, sanskrito, gotų, sen. slavų, prūsų, latvių, rusų, lenkų), todėl naudojosi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje esamais šaltiniais. Surinkta medžiaga jai pagelbėjo rašant knygą “Amžinasis Lietuvos vainikas”, kurią 1994 m išleido “Minties” leidykla.
Petras Lukoševičius savo veiklą pradėjo prieškario Lietuvos kariuomenėje, vėliau patekęs į tremtį ir lagerius. Šis dabar Panevėžyje gyvenantis garbingas vyresniosios kartos inteligentas visą gyvenimą domėjosi istorija, surinko daug unikalių istorijos faktų, juos sistemino, tyrinėjo, jų pagrindu rašė straipsnius ir istorines apysakas.
Beje, Onos Matusevičiūtės į šią knygą sudėti tekstai pirmiausia buvo skelbti “Vorutos” laikraštyje.
Petras Lukoševičius taip pat yra “Vorutos” autorius.