Amerikos lietuviai Punske

2012 m. rugpjūčio 20 dieną Punsko krašte lankėsi JAV gyvenantys lietuviai – Irena ir Juozas Sujetos su vaikais. Jie užsuko į „Aušros“ leidyklą, kur nusipirko knygų, trumpai papasakojo apie save bei gyvenimą Amerikoje.

Juozas Sujeta pirmą kartą į Punsko kraštą atvyko po Sausio 13-osios įvykių. Čia jis slapstėsi nuo ėmimo į Tarybinę armiją. Pirmiausia apsistojo pas Kampuočių Pečiulius, vėliau pas Nevulius, Vaicekauskus, Vytautą Balytą, galiausiai – pas Valinčių kaimo ūkininką Juozą Bansevičių. Čia jis pažino Ireną Zajančkauskaitę iš Skarkiškių. Po kurio laiko jie sumainė aukso žiedus.

1985 metais Juozas ir Irena Sujetos išyko į JAV. Juozas, nuvykęs į Ameriką, dalyvavo saviveikloje, grojo „Lietuvių namuose“. Vėliau teko užsiimti verslu. Čia Sujetoms gimė 3 vaikai. Jonukas, Tomukas ir Renata lanko šeštadieninę mokyklą ir džiaugiasi, kad per atostogas gali aplankyti Lietuvą ir mamos gimtinę.

Vaizdo medžiaga: http://punskas.pl/?p=21954

www.punskas.pl

Nuotraukoje: J. Sujeta