Pagrindinis puslapis Uncategorized Algio Uzdilos romanas „Užutėky verda vanduo“

Algio Uzdilos romanas „Užutėky verda vanduo“

www.voruta.lt

Lietuva yra ten, kur gyvena lietuviai – tokia išvada susiklosto mintyse skaitant Algio Uzdilos romaną Užutėky verda vanduo.

Visi žinome ir jaučiame skriaudą, padarytą Lietuvai ir lietuviams, atplėšiant ne vien mūsų žemes, bet, svarbiausia, mūsų žmones nuo Tėvynės. Visokeriopoje svetimųjų apsupty sunku išlikti lietuviu, tačiau galime didžiuotis Tautos jėga, dvasiniu aristokratiškumu.

Lietuviai gyvena ir išgyvena ir Lenkijoje, ir Baltarusijoje, ir Rusijoje, ir Latvijoje, žemėse, kurios turėjo ir galėjo būti vieningos Lietuvos dalimis. Kaip gyveno ir gyvena dzūkai Lenkijos valstybėje, Seinuose? Daug ką parodo ši seiniškio pedagogo knyga.

Autorius žodyje skaitytojui taip pristato savo kūrinį: Trijų dalių

romane Užutėky verda vanduo kalbama apie senosios Jotvos

veldonių – punskiečių ir seiniškių – likimą. Bandoma atskleisti žmonių pastangas

1963–1999 metais, sudėtingomis politinėmis sąlygomis, išlaikyti

padorų veidą ir neprarasti gyvenimo prasmės. Veiksmo bazė – Punsko lietuvių

dėstomąja kalba bendralavis licėjus bei Punsko lietuvių kultūros namai

ir aplinkiniai kaimai. Akcija plėtojasi plačiame areale: Lenkijoje, Lietuvoje,

Baltarusijoje, Kanadoje. Pateikiamas turtingas veikėjų žodynas, parodant

tarmės atstovų kalbą ir tokią, kokia gali ji būti gyvybinga mūsų kasdienėje

vartosenoje. Rasime čia ir etnografinių elementų bei žmonių charakterių perliukų.

Visa tai išplečia lietuvių tautos sampratą. Romane gausu tauraus jausmo

pavyzdžių, meilės, erotinių scenų, todėl kūrinys galėtų būti plačiausiai

skaitomas jaunuomenės. Romanas suskirstytas į tris dalis. Pirmoji – Šalnos nekanda, antroji – Miške byra uogos, trečioji – Varpos linksta žemyn.

Uzdila, Algis

Uz-05 Užutėky verda vanduo : trijų dalių romanas /

Algis Uzdila. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2016.

ISBN 978-609-432-098-9

D. 1, Šalnos nekanda. – 2016. – 428 p.. – ISBN 978-

609-432-099-6