Pagrindinis puslapis Uncategorized Alfonso Kairio knygos „Saulė visiems viena“ sutiktuvės

Alfonso Kairio knygos „Saulė visiems viena“ sutiktuvės

Naujosios knygos viršelis

Maloniai kviečiu į mano knygos ,,SAULĖ VISIEMS VIENA” sutiktuves Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, Vilnius) 2016 m. gruodžio mėn. 2 d. (penktadienį) 17 val.

Jūs labai laukiami, nes esate ne tik jos skaitytojai, bet ir joje paminėtieji.

Knygą galėsite įsigyti sutiktuvių metu.

Labai prašau apie dalyvavimą pranešti mob.tel. 8683 42336 arba e.p. vejask45@gmail.com iki š.m. lapkričio mėn. 20 d.

Pagarbiai,

Alfonsas Kairys

Saulė visiems viena

Regina Kraucevičiūtė,

Vilniaus Vasilijaus Kačalovo gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Alfonso Kairio knyga ,, Saulė visiems viena“ – tai žvilgsnis į veidrodį, kuriame atsispindi tai, kas vyksta mūsų dienomis ir greta mūsų: autoriaus susitikimai su žmonėmis Lietuvoje ir toli už jos ribų… Lietuvos romai, gruzinai, rusai; lietuvių tautinės mažumos Gruzijoje, Rusijoje, Ukrainoje, jų problemos. Tai straipsnių, interviu rinkinys tautinių mažumų tematika. Kalbama apie azerbaidžaniečių, gruzinų gyvenimą Lietuvoje, apie jų kultūrinę veiklą, buitį, papročius, užsienio lietuvių draugijų veiklą Karaliaučiuje, Maskvoje, Vladivostoke, Jakutske, Kryme, Gruzijoje ir apie iškiliausius lietuvių kalbos puoselėtojus kitakalbėje aplinkoje. Svarbu pažymėti, kad minimos asmenybės, kurios puoselėja lietuvybę – nepamiršo, nepamiršta patys ir kitus skatina puoselėti lietuvišką žodį bei papročius toli nuo tėvynės.

Tautinių mažumų gyvenimui Lietuvoje bei už Lietuvos ribų Alfonsas Kairys neabejingas, nes autorius daug metų dirbo Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (prieš tai Valstybinėje komisijoje Rytų Lietuvos problemoms nagrinėti: pirmininkas Romualdas Ozolas, regioninių problemų ir tautinių mažumų departamente: generalinis direktorius Alfonsas Švelnys, Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės: generaliniai direktoriai Remigijus Motuzas, Antanas Petrauskas, Arvydas Daunoravičius) ir jo kuruojamos sritys. Glaudžiai siejosi su tautinėmis mažumomis čia, Lietuvoje, ir lietuviais, kaip tautine mažuma, Rytų kraštuose. Juk suprantama, kad vienas lauke ne karys, o reikalinga komanda. Tad dirbdamas atsakingą darbą Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, daug dėmesio skyrė lietuvybės puoselėjimui Rytų Lietuvoje bei  už Lietuvos ribų. Taip pat globojo Lietuvos tautines mažumas.

Alfonsas Kairys išleido knygas ,,Laiko išsklaidyti“, ,,Penkeri metai su Rytų Lietuva“, sudarė pasaulio lietuvių kūrybos almanachą ,,Balsai iš toli“ (su poetu Antanu Adrijonu) bei Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos almanachus: ,,Ties rugsėjo taku“ (su poetu Albertu Skyreliu) ir ,,Ties spalio taku (su poetu Romu Adomu Vorevičiumi). Kartu su lituanistu Kaziu Milašiūnu parengė žemėlapį ,,Lietuvių kalbos tyrėjai“, kuriuo kalbotyros žinioms įtvirtinti ir dabar naudojamasi ugdymo įstaigose. Respublikos ir užsienio spaudoje paskelbė apie pusantro šimto straipsnių įvairiomis temomis.

Autoriaus žodį, skirtą kalbos kultūrai, girdėjo ir girdi šimtai mokytojų Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto organizuojamuose seminaruose.

http://www.aidas.lt/lt/kultura/article/15391-10-22-saule-visiems-viena