Pagrindinis puslapis Pasaulis Lietuva - JAV Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda Niujorke

Adomo Galdiko retrospektyvinė paroda Niujorke

 

Adomas Galdikas. Rudens peizažas

www.voruta.lt

Minint Lietuvos Šimtmečio Jubiliejų

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA) ir Tautos Fondas

Kviečia Jus į ADOMO GALDIKO retrospektyvinę parodą

Vasario 10 iki kovo 11, 2018

SLA patalpose

307 West 30th St.

New York, NY 10001

Iškilmingas atidarymas šeštadienį vasario 10, 2018  4:00 popiet.

Galdiko gyvenimą ir kūrybą apibūdins prof. St. Goštautas.

Uždarymas sekmadienį kovo 11-ta  3:00 popiet.

Parodą galima lankyti pagal susitarimą

antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais

Prašome skambinti 212-868-5860,  347-317-4705 ar 917-5013275.