Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas Ačiū už žodį, širdimi brandintą

Ačiū už žodį, širdimi brandintą

Bronislava TAMULYNIENĖ, Alytus, www.voruta.lt

Į Lenkiją lietuviai traukia ne tik pigesnių maisto produktų. Ne vieną sieja ilgalaikiai kultūriniai ryšiai su Seinų krašto lietuviais, troškimas padėti išlaikyti lietuvybę.

Lapkričio pradžioje Seinuose, Lietuvių namuose, vyko graži šventė – Seinų spaustuvės įkūrimo ir žurnalo „Šaltinis“ įsteigimo 110-osios bei 10-osios atgimimo metinės.

Atsakingoji „Šaltinio“ redaktorė Jolanta Vektorienė pasidžiaugė lietuvišku žodžiu, atlaikiusiu Seinų ir Punsko krašto istorinių įvykių išbandymus ir šiandien jungiančiu abiejų šalių lietuvius: rašoma ir apie iškilias Lietuvos asmenybes bei įvykius.

Padėką žurnalo leidėjai – Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijai, redakcijai, skaitytojams atsiuntė Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerija. Sveikina organizacijų, bendruomenių vardu Suvalkijos ir Dzūkijos atstovai Gintaras Skamaročius, Alfonsas Vitkauskas. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys istorikas Jonas Jurevičius, už įvairiapusę ilgametę pagalbą bei palaikymą Seinijoje vadinamas Suvalkų krašto ambasadoriumi bei kitais garbingais vardais, šia proga pristatė savo knygą „XXa. Pradžios lietuvių gyvenimas „Šaltinio“ puslapiuose“. Ją rengiant autoriui teko perskaityti apie 8500 puslapių literatūros. Kaip visada, pranešėjas susirinkusiems pažeria ir dozę humoro. Priminsiu, kad gana įdomi ir kita jo knyga „Toks gyvenimas“, nušviečianti Alytaus rajono kultūrinių, švietimo, žemės ūkio objektų istorijas bei valdininkų ir eilinių piliečių tarpusavio santykius.

Šventę nuspalvina vietos meno kolektyvai: kapela (vad. Vytautas Gavutis), vyrų kvartetas (vad. Gediminas Nevulis), moterų kvartetas (vad. Eugenija Pakutkienė). Koncertą užbaigė Alytaus miesto kapela „Smiltelė“, vadovaujama Onutės Tenenienės.

              

Naujai perrinktas Seinų lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius

Tai tik faktai. O nenusakomo, nepakartojamo bendrystės jausmo neaprašysi. Jį reikia išgyventi: rožių žiedai, suvenyrai, apkabinimai, bučiniai, bendra širdį glostanti lietuviška daina prie kavos puodelio iki sutemų. Pasijunti tarsi būtum vieningesnė, darnesnėj Lietuvoj.

Už šildančią šventę, nuostabų bendrystės jausmą „Šaltiniui“ tariame nuoširdžiausią dzūkišką ačiū.

Biliūno žiburiu tu sušvitai Tėvynei,

Brazdžionio lūpomis šaukei lietuvį burtis prie lietuvio,

Lietuvių kalbą, papročius tu gynei

Šioj sudėtingoj, neramioj gadynėj.

Ačiū už žodį, gražiai išaugintą,

Ačiū už tiesą, širdimi brandintą,

Ačiū už aidą Tėvynės padangėj,

Ačiū už meilę Lietuvai mūs brangiai.